Webinar - Langs de financiële meetlat

Woensdag 16 september, 15.00 - 16.30 uur
Door: Shannon Roest, dr. Tjerk Budding & drs. Erwin Ormel
Gasten: Floor Vermeulen & Peter Verheij


BMC ontwikkelt in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Corona Monitor. Dit onderzoek geeft een macro-economisch beeld van de impact op de financiële positie van gemeenten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast zal uit deze monitor naar voren komen hoe gemeenten van verschillende omvang, regio en sociale structuur inschattingen maken van de financiële effecten. Door deze effecten over een langere periode te monitoren, hebben gemeenten de beschikking over informatie van vergelijkbare gemeenten, waarmee ze hun voordeel kunnen doen. We zullen de eerste resultaten van dit onderzoek presenteren, met oplossingsmogelijkheden voor het komende begrotingsproces.Gemeenten worden op dit moment geconfronteerd met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Denk hierbij aan lagere opbrengsten uit toeristenbelasting en tegenvallende parkeeropbrengsten, maar ook aan de zorg-, welzijns-, culturele instellingen en (sport)verenigingen, die onzeker zijn over hun toekomst. Het Rijk heeft een breed pakket aan noodmaatregelen getroffen om met name werkgelegenheid te behouden. Hierbij gaat het om tegemoetkoming voor inkomsten en salarissen, uitstel van belastingen en versoepeling van kredieten. 

Gemeenten brengen de risico’s en effecten op hun financiële positie als gevolg van de coronacrisis in beeld, zowel op de korte als lange termijn. Deze effecten worden beschreven in raadsinformatiebrieven, kader-/perspectiefnota’s en in een aantal gevallen in een crisisnota.

Tijdens dit webinar zullen wij u de eerste resultaten van de Corona Monitor presenteren. Deze resultaten geven een algemeen beeld van hoe gemeenten de gevolgen van de coronacrisis inschatten en hoe deze inzichten toepasbaar zijn in het begrotingsproces voor het najaar van 2020.

Terug naar overzicht

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Erwin Ormel Financiën & Bedrijfsvoering senior adviseur 06 - 10 63 16 53
Shannon Roest Bestuur & Organisatie, Financiën & Bedrijfsvoering adviseur 06 - 82 62 55 72

Gerelateerde artikelen