Fysieke beveiliging

Fysieke beveiliging is het bewaken van toegang tot gebouwen en terreinen en het beschermen hiervan tegen gevaren van buiten, zoals natuurrampen en stroomuitval. Ook de veilige afvoer van oud papier en oude apparatuur en opslagmedia hoort hierbij. Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het maken van risicoanalyses en het implementeren van passende maatregelen.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat is fysieke toegangsbeveiliging?
Fysieke bedreigingen van buitenaf
Het veilig verwijderen van gegevens
Onze dienstverlening op het gebied van fysieke beveiliging
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur fysieke beveiliging

Wat is fysieke toegangsbeveiliging?

Bij toegangsbeveiliging gaat het om het fysiek beperken van de toegang met hekken, deuren met degelijk hang- en sluitwerk, toegangsregeling met toegangspasjes, maar ook om camerabewaking en procedures voor bezoekers en het uitgeven van toegangspassen. Bij de toegangsbeveiliging wordt gebruik gemaakt van zonering. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen publieke zones, een medewerkerszones en bijzonder beveiligde zones, zoals de ICT serverruimte en technische ruimtes in het gebouw. Zo zijn de grenzen tussen de zones inzichtelijk en goed beveiligd. Daarbij is ook oog voor “sluiproutes” via noodtrappenhuizen en liften die toegang geven tot verschillende zones. Ook moet er aandacht besteed worden aan de beveiliging van laad- en losplekken.
 

Fysieke bedreidingen van buitenaf

Bij het beschermen tegen gevaren van buitenaf valt te denken aan:

  • obstakels in het ontwerp van de omgeving van gebouwen. Dit zorgt dat een ramkraak niet mogelijk is. Een paar zwerfkeien of een robuust kunstwerk is daarbij esthetisch aansprekender dan paaltjes. Een vijver rond het pand of een paar bloembakken helpt natuurlijk ook;
  • brandmeld- en blusinstallaties; 
  • noodstroomvoorziening om door te kunnen werken bij stroomuitval;
  • van buitenaf onzichtbare toeleiding van stroom- en netwerkkabels. Door de ondergrondse toevoer is dit in Nederland vaak een vanzelfsprekendheid.
     

Het veilig verwijderen van gegevens 

Voor de veilige afvoer van oud papier worden vaak afsluitbare afvalbakken gebruikt, maar ook papierversnipperaars kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij thuiswerken of kleine locaties. Deze moeten dan wel aan minimale normen voldoen. Digitale opslagmedia kunnen voorafgaand aan de afvoer grondig worden gewist of fysiek vernietigd worden. Ook daarvoor zijn genormeerde methoden beschikbaar.
 

Onze dienstverlening op het gebied van fysieke beveiliging

Advies en onderzoek 

BMC heeft kennis en ervaring met het ontwerp, de implementatie en de controle van de fysieke toegang en kan daarbij sjablonen inzetten van beleid, procedures en checklists. Adviseurs zijn opgeleid om tijdens een rondgang door het hele gebouw scherp te kijken naar de risico’s van de fysieke toegang en zijn bekend met raamwerken als VKRI, CSIR voor zakelijke gebouwen en het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor woonfuncties, bijvoorbeeld in de zorg. Naar wens kunnen ook mystery guests en ethische hackers worden ingezet.

Meer over advies en onderzoek

Naast advies en onderzoek kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur fysieke beveiliging

Meer weten over fysieke beveiliging? Neem dan contact op met onderstaande adviseur:

Julius Duijts
Portret managing consultant fysieke beveiliging Julius Duijtspartner informatiebeveiliging, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact op

Meer informatie over informatiebeveiliging

Deze expertise hoort bij Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), onder informatiebeveiliging binnen het domein data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement