Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit gaat over het draaiende houden van kritieke bedrijfsprocessen gedurende of na calamiteiten, zoals brand, extreem weer, lekkage, griepepidemie, explosies of uitval van (nuts)voorzieningen of ICT. Dit wordt steeds belangrijker omdat organisaties in de publieke sector steeds vaker worden getroffen door hacks, zoals ransomware-aanvallen. Ook geeft de NCTV/NCSC aan dat er dreiging is vanuit statelijke actoren.

Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen op het gebied van bedrijfscontinuïteit? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
Bedrijfscontinuïteit: hoe pak je het aan?
Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)
Onze dienstverlening op het gebied van bedrijfscontinuïteit 
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit: hoe pak je het aan?

Eerst wordt met een Business Impact Analyse (BIA) onderzocht in welke mate de schade nog herstelbaar is, en welke middelen bij een calamiteit minimaal nodig zijn om het proces te kunnen uitvoeren. Daarbij is niet de normale dienstverlening of SLA leidend, maar wordt onderzocht wanneer een uitval van werkprocessen leidt tot onherstelbare schade voor de organisatie of voor inwoners, cliënten of leerlingen. Die schade kan financieel zijn en leiden tot faillissement, maar het kan ook gaan om lichamelijke schade of zelfs overlijden, bijvoorbeeld bij het uitvallen van systemen voor crisisbeheersing of medicatieinformatie. Ook kan het gaan om reputatieschade die het vertrouwen in de organisatie dusdanig aantast dat de organisatie haar taken ook op lange termijn niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld door het verlies van cliënten of leerlingen. De basis voor de BIA zijn interviews met procesverantwoordelijken/-eigenaren in het lijnmanagement.
 

Het bedrijfscontinuïteitsplan (BCP)

Met de BIA worden uitgangspunten voor de planning van uitwijkmaatregelen opgesteld met het oog op herstel van de bedrijfsprocessen na een calamiteit. Daarmee vormt de BIA de basis van het Bedrijfscontinuïteitsplan (BCP). Hierin staat de crisisorganisatie beschreven met rollen en verantwoordelijkheden en ook een proces voor de activering van het BCP en de fases die worden doorlopen: activering/crisismanagement, noodscenario's/uitwijk, herstel van de reguliere dienstverlening en evaluatie. In de bijlagen worden draaiboeken opgenomen voor specifieke situaties zoals de uitval van kritieke systemen (bijv. BRP bij gemeenten, ECD bij een zorginstelling), evacuatie bij een overstroming of een ransomware-aanval.
 

Onze dienstverlening op het gebied van bedrijfscontinuïteit

Advies en onderzoek

BMC heeft ruime ervaring met het uitvoeren van BIA’s en het opstellen van BCP’s en heeft daarvoor interviewtechnieken en een aanpak met sjablonen voor BIA-rapportages en Bedrijfscontinuïteitsplannen.

Bij het opstellen van een BCP kijken de BMC adviseurs samen met u welke uitwerking nodig is: Wat kan gedurende een crisis ad hoc georganiseerd worden, zonder een vooraf opgesteld draaiboek en waarvoor  zijn draaiboeken nodig om bij een crisis adequaat te kunnen handelen.

Meer over advies en onderzoek

Naast advies en onderzoek kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseur bedrijfscontinuïteit

Meer weten over bedrijfscontinuïteit? Neem dan contact op met onderstaande adviseur:

Julius Duijts
Portret Julius Duijtspartner informatiebeveiliging, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact op

Meer informatie over informatiebeveiliging

Deze expertise hoort bij Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), onder informatiebeveiliging binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement