27 jul 2018

Informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs

Privacy en informatiebeveiliging zijn in toenemende mate een thema in het maatschappelijk debat en in de media, mede naar aanleiding van datalekken, cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij publieke organisaties. Onderwijsinstellingen zijn daarop geen uitzondering.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze Europese wet geeft regels voor de omgang met persoonsgegevens. De regels gelden ook voor onderwijsinstellingen, net zoals voor gemeenten en andere maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen.

De volwassenheid van onderwijsinstellingen op het gebied van de AVG verschilt sterk. Sommige organisaties hebben informatieveiligheid en privacy volledig ingebed in de processen. In andere organisaties ontbreekt het vaak nog aan integraal beleid, waardoor niet gewaarborgd is dat men voldoet aan de wetten en regels.

In dit whitepaper laten we zien hoe een onderwijsinstelling grip krijgt op privacy en beveiliging van gegevens en met welke praktische stappen dit kan worden gerealiseerd.

Download het whitepaper

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met onze senior adviseurs, Julius Duijts of Alex Commandeur. U kunt hen telefonisch bereiken via (033) 496 52 00 of per e-mail naar julius.duijts@bmc.nl of alex.commandeur@bmc.nl.

Gerelateerde artikelen

OPLOSSING INFORMATIE- EN GEGEVENSMANAGEMENT

Download Whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement