3 jul 2019

Wanneer vind jij je werk nou écht leuk?

door Channa Al, senior adviseur

‘Ze zouden eens een dag moeten meelopen, dan zouden ze het snappen.’ ‘Er valt echt veel te verbeteren in de samenwerking.’ ‘Het management zou anders moeten sturen.’ ‘Ik zet de volgende keer heus ook weer die extra stap, maar eigenlijk…’

Dit soort uitspraken hoor ik als externe vaak van professionals. Het gaat dan om professionals die (samen)werken aan complexe problematiek. Van hen wordt verwacht dat zij bijdragen aan maatschappelijke veiligheid; in gezinnen, in (zorg)instellingen en op straat. Deze professionals moeten transformeren, registreren, veel taken vervullen, regie voeren, aansluiten bij de ‘klant’, interdisciplinair samenwerken en bovenal: zelfredzaamheid en veiligheid vergroten. Dit vraagt een delicate balans tussen inzet van expertise, flexibiliteit, daadkracht, aanpassingsvermogen, creativiteit, gesprekstechnieken, en niet te vergeten: oprechte aandacht en betrokkenheid. 

In mijn opdrachten ben ik meestal een schakel tussen de werkvloer en management/beleid en tussen verschillende organisaties. Ik zie dan ieders toewijding en inzicht, maar ze spreken niet altijd elkaars taal. In het tv-programma Undercover boss werkt een directielid een week anoniem als medewerker op verschillende plaatsen in de organisatie. Er gaat een wereld voor hen open. Andersom hebben professionals weinig zicht op de dagelijkse uitdagingen van hun eigen management of samenwerkingspartners. Bestuurders staan voor ingewikkelde opgaven en opereren in een belangenspeelveld met een zwaarwegende verantwoordelijkheid en hoge verwachtingen. Professionals werken in een veeleisende, dynamische, veranderende praktijk met wisselende taakpakketten en samenwerkingsopgaven die prioritering nodig en pittig maken. Tijd en ruimte voor reflectie, analyse en een focus op wat eigenlijk de ultieme bedoeling is, zijn niet vanzelfsprekend. 

Er wachten ons genoeg uitdagingen: verbeterde samenwerking rondom huiselijk geweld en kindermishandeling, toegankelijke kwalitatieve jeugdhulp, (geestelijke) gezondheidszorg en ouderenzorg, effectievere preventie en complexe publieke veiligheidsvraagstukken, om er maar een paar te noemen. Laten we groot denken en klein beginnen. Een paar concrete tips om je werk betekenisvoller te maken en te ervaren:

  • Loop eens mee met een (externe) collega, een andere discipline of een uitvoerend medewerker: gegarandeerd vallen je minimaal drie dingen op waar het echt om gaat.
  • Analyseer en waarborg een parallel proces: ontwikkel je als management en uitvoering, tegelijk, in verbinding en elkaar versterkend, in lijn met wat je bij degene om wie het gaat (je doelgroep) beoogt. Goed voorbeeld doet volgen.
  • Sta terugkerend stil bij feedback van ervaringsdeskundigen, op casusniveau tijdens het primaire proces en op procesniveau tijdens verbeterprocessen. 
  • Benut creatieve werkvormen in integrale samenwerkingsverbanden, zoals serious gaming, discussievormen en customer journeys. Het confronteert je met de bedoeling.
  • Maak het verschil in één casus; bijt je vast, met alle mensen die je erbij nodig hebt, totdat bereikt is wat de bedoeling is en stop dan niet, maar agendeer de les uit die ervaring. De vruchten die je plukt zorgen ervoor dat je samen het verschil maakt bij de volgende casus. Integrale samenwerking bouw je stap voor stap met vertrouwen.

Van de citaten waarmee ik startte, spreekt de laatste me het meeste aan, om meerdere redenen: 1. Die extra stap die professionals vaak zetten betekent voor degene om wie het gaat dat er iets gebeurt dat nodig is. 2. Hoewel de bal bij een ander leggen soms best terecht is, heb je vooral invloed op je eigen gedrag. De ik-formulering helpt dan ook om zelf het verschil te maken. 3. Het raakt daarnaast aan de motivatie die je hebt voor je werk. 

Als ik, na te luisteren, vraag: ‘Wanneer vind jij je werk nou écht leuk?’, dan zie ik de drijfveren van mensen. Er komen voorbeelden van wat wel bereikt wordt. De energieke motivatie straalt ervan af. Het is de kunst om die drijfveren te raken, die toewijding om resultaat te bereiken, de bedoeling dichterbij te brengen in samenwerking met en rondom degene om wie het gaat: een cliënt, patiënt, leerling of burger. 

O, en wanneer ik mijn werk nou écht leuk vind? Dat is als de impact van het bovenstaande tastbaar is. En al helemaal als ik daar ook nog aan mag bijdragen via analyse, verbinden tussen werkvloer en beleid/bestuur, procesoptimalisatie, creatieve werkvormen en bouwen aan integrale samenwerking. Dat raakt aan mijn drijfveren, dus graag morgen weer!

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met senior adviseur Channa Al via telefoonnummer 06 - 10 42 58 92 of per e-mail channa.al@bmc.nl

BLOG SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement