28 okt 2020

Op weg naar waardegedreven veiligheid voor kinderen

Er is veel discussie over de rollen en werkwijze van organisaties die de veiligheid van kinderen moeten garanderen. De actualiteit confronteert ons met de tekortschietende uitvoering van ondersteuning, hulpverlening en zorg voor kinderen en hun ouders binnen het veiligheidsdomein. In de afgelopen jaren hebben alle betrokkenen er hard aan gewerkt om dit te verbeteren. Ondanks alle aanpassingen heeft de werkwijze rondom de veiligheid van kinderen een wat statisch karakter en herkennen jeugdigen en/ of hun gezinnen zich vaak niet in de aangeboden ondersteuning, hulp of zorg. Het is dan ook hoog tijd voor de volgende stap – werken in een waardegedreven veiligheidsnetwerk!

Herinrichting van het Jeugdbescherming veld

Gemeenten en hun maatschappelijke partners hebben een belangrijke rol en taak in het organiseren van veiligheid voor kinderen. Het veiligheidsdomein is van oudsher georganiseerd als een keten met op elkaar volgende ketenonderdelen. Systemische, financiële en praktische aspecten belemmeren echter de samenwerking tussen het sociaal-, zorg-  en veiligheidsdomein. Op deze wijze missen te veel kinderen en hun ouders passende ondersteuning, waardoor hen en de maatschappij schade berokkend wordt. Het ministerie erkent deze onwenselijke situatie en is aan de slag gegaan door een herinrichting van het Jeugdbescherming veld met een nieuwe verdeling van taken en bevoegdheden. Maar helpt dit en helpt dit voldoende? Of is iets anders nodig? Is het van belang om in gezamenlijkheid een visie te ontwikkelen om stelsel onafhankelijk, adaptief en aanpassend toe te kunnen voegen op wat van waarde is voor het kind en de ouders? 

Waardegedreven zorg- en veiligheidsnetwerk

BMC heeft eerder beschreven hoe wij denken over en werken aan waardegedreven werken. Juist op het gebied van veiligheid kan de werkelijke behoefte van het kind en/of ouders centraal staan. Zodat we de ondersteuning in al zijn facetten structureel afleiden vanuit de behoeften en mogelijkheden van het kind en het gezin Vaak uiten ze deze behoeften zelf, maar - zeker in onveilige situaties - is het aan een ander om hen te helpen met de vraag naar de werkelijke behoefte. Betrokken professionals ontwikkelen vaardigheden om als onderdeel van het netwerk van het gezin passend, kortcyclisch en op elkaar afgestemd te handelen. Het is van belang, dat ze ruimte van hun organisaties krijgen, doordat de juiste gesprekken zijn gevoerd en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. 

Kortom, samen werken aan een waardegedreven zorg- en veiligheidsnetwerk voor de gezonde en kansrijke ontwikkeling van kinderen. Vanuit die gedachte is bijgevoegde publicatie ‘Op weg naar waardegedreven veiligheid voor kinderen’ geschreven. 

Download publicatie

Meer informatie & contact

Wilt u verder praten over wat er nodig is om tot een waardegedreven veiligheidsnetwerk te komen, neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.

Contact

Nanja Willemsen Jeugdhulp, Sociaal Domein managing consultant 06 - 57 57 29 70 Bekijk profiel
Eelke Brouwer Jeugdhulp senior accountmanager 06 - 22 09 75 82 Bekijk profiel
Patricia Mulder Jeugdhulp adviseur 06 - 13 07 44 98
Minke Poppens managing consultant Sociaal Domein & Partner wonen-zorg-veiligheid 06 - 53 64 54 78 Bekijk profiel

Gerelateerde artikelen

PUBLICATIE SOCIAAL-DOMEIN JEUGDHULP PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS VEILIG-THUIS

Download Whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement