18 sep 2019

Waardegedreven werken in onderwijs en jeugdhulp

Waardegedreven werken krijgt in de jeugdhulpverlening en het onderwijs steeds meer navolging. Meer en meer richten professionals en organisaties zich op het realiseren van toegevoegde waarde voor individuele kinderen of jongeren en de gezinnen waarin zij opgroeien. Het streven is om steeds meer maatwerk te kunnen leveren. Hoewel dit in de praktijk steeds beter lukt, zien we ook dat er nog veel winst te halen is.

In onze aanpak voor het waardegedreven samenwerken in ondersteuning, hulp en zorg hanteren we de uitgangspunten van de Value Based Health Care en combineren deze met de Hydradriehoek voor integrale samenwerking, zoals beschreven in het artikel ‘Waardegedreven jeugdhulp’. Die samenvoeging levert een praktische werkwijze op voor het waardegedreven werken in de verschillende disciplines.

Waardegedreven werken in onderwijs en jeugdhulp biedt kansen

Waardegedreven werken speelt in verschillende sectoren een steeds grotere rol. Ook in het onderwijs en de jeugdhulp. Om de benodigde professionals een goede basis voor hun samenwerking te kunnen bieden, is het belangrijk dat de betrokken organisaties hiervoor een duidelijke werkwijze hanteren. Voor een duurzaam geslaagde samenwerking is dit een basisvereiste.

Het bijzondere aan een waardegedreven aanpak voor onderwijs en jeugdhulp is dus dat de werkelijke behoefte van het kind en/of zijn ouders niet alleen centraal staat, maar dat ook de ondersteuning, hulp of zorg die hiervoor nodig zijn in alle facetten zo ingericht zijn, dat het benodigde maatwerk voor kinderen en hun gezinnen ook feitelijk geleverd wordt.

Wilt u de volledige whitepaper lezen? Maak gebruik van onze download mogelijkheid. 

Download whitepaper

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over waardegedreven werken binnen het onderwijs en jeugdhulp? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 - 496 52 00, e-mail secretariaatadvies@bmc.nl of via onderstaand formulier.

PUBLICATIE JEUGDHULP BEROEPSONDERWIJS SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS SAMENWERKING-ONDERWIJS,-ZORG-EN-JEUGD

Download Whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    Gerelateerde artikelen