9 jul 2018

Mini-datablog: Grijze druk vraagt om creatieve oplossingen

In een reeks van korte datablogs zullen adviseurs van BMC verschillende actuele thema's uit het publieke debat bespreken. Met harde cijfers en een beknopte duiding zullen zij proberen een ander licht te werpen op het onderwerp om hier meer betekenis aan te geven. Dit keer kijken zij naar de grijze druk in gemeenten.

Feiten

Op het kaartje zien we dat regio's met een hoge grijze druk (verhouding tussen 65-plussers en mensen in de leeftijd 20-64 jaar) in 2018 in Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe), de Achterhoek, de Utrechtse Heuvelrug, Zeeland, Zuid-Limburg en het Hollandse kustgebied liggen. Met name in de Randstad is de grijze druk relatief laag.

Prognoses laten zien dat er tot circa 2040 een opgave ligt om de toenemende vergrijzing (grijze druk) op te vangen. Landelijk is de grijze druk in 2018 gemiddeld 32%. Dit stijgt tot circa 50%. Er zijn dan net zo veel ouderen als werkenden! Een enorme opgave dus.

Oplossingen

Kwetsbare ouderen vragen specifieke ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven. Het gaat om passende woningen, openbare ruimte die gericht is op ‘slenteren’ en vormen van ontmoeting en dagbesteding. Daarnaast is het belangrijk om nog betere verbindingen tussen sociale en medische zorg te maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een wijkziekenhuis waar de sociaal-medische zorg centraal staat. Maar ook door begeleiding en behandeling (bijvoorbeeld bij psychogeriatrische problematiek) in te bedden in de leefwereld van ouderen en samen met mantelzorger of familie een aanpak te ontwerpen. BMC ontwikkelt dit soort oplossingen voor en met diverse gemeenten.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

DIGITALISERING SOCIAAL DOMEIN BLOG

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?