1 jun 2018

Mini-datablog: Grote verschillen in uitgaven sociaal domein

In een reeks van korte datablogs zullen adviseurs van BMC verschillende actuele thema's uit het publieke debat bespreken. Met harde cijfers en een beknopte duiding zullen zij proberen een ander licht te werpen op het onderwerp om hier meer betekenis aan te geven. Dit keer kijken zij naar de grote verschillen in uitgaven in het sociaal domein.

Als we kijken naar het landkaartje, dan vallen twee zaken op: de centrumgemeenten springen eruit, maar ook regio's als Oost-Groningen, Zuid-Limburg en in mindere mate Friesland en Drenthe.

De centrumgemeenten hebben extra opgaven (onder andere Beschermd Wonen) die leiden tot hogere uitgaven. Het is interessant om te bekijken in hoeverre de genoemde regio’s met hoge uitgaven ook geconfronteerd worden met extra opgaven. Zijn die opgaven (zoals opleidingsniveau, werkloosheid, gezondheidsproblemen of jeugdproblematiek) groter dan in andere gemeenten? En rechtvaardigen deze opgaven de extra uitgaven? Of kijken we hier naar een verschil tussen gemeenten die de boel op orde hebben en gemeenten die nog onvoldoende sturing weten te geven op de uitgaven?

Een andere interessante vraag is hoe de uitgaven zich verhouden tot de rijksmiddelen die gemeenten krijgen op basis van de objectieve verdeelmodellen. Zien we in de genoemde regio’s veel zogenoemde ‘nadeelgemeenten’ of krijgen deze gemeenten meer middelen van het Rijk?

Meer informatie

Relevante vragen die vragen om nadere analyse en duiding. Vragen waar onze adviseurs dagelijks mee bezig zijn en ook uw gemeente graag helpen bij het vinden van antwoorden. Wilt u weten wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

DIGITALISERING SOCIAAL DOMEIN BLOG

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?