7 jun 2018

Mini-datablog: geef aandacht aan verschillen tussen leeftijdsgroepen bij werkloosheid

In een reeks van korte datablogs zullen adviseurs van BMC verschillende actuele thema's uit het publieke debat bespreken. Met harde cijfers en een beknopte duiding zullen zij proberen een ander licht te werpen op het onderwerp om hier meer betekenis aan te geven. Dit keer onderzoeken zij welke inwoners het meest geconfronteerd worden met werkloosheid op basis van leeftijdsgroepen.

Welke inwoners worden het meest geconfronteerd met werkloosheid? We kennen de cijfers over jeugdwerkloosheid, maar ook de verhalen van oudere werknemers die vertellen dat het zo lastig is om weer werk te vinden vanaf 45 jaar en ouder. Op welke groep kan de gemeente haar inspanningen het best richten? Rendeert inspanning voor de ene groep meer dan voor de andere? Of maken leeftijd en levensfase niet uit?

Wat vertellen de cijfers ons?

De totale werkloosheid onder oudere werknemers is lager dan het gemiddelde (de roze lijn ligt lager dan de donkerblauwe) en aanzienlijk lager dan die onder jongeren (de lichtblauwe lijn). Bij herstel van de arbeidsmarkt profiteren jongeren echter eerder dan ouderen. Zij stromen dan makkelijk in. Ouderen staan achteraan bij het aantrekken van de arbeidsmarkt. Dat heeft onder andere te maken met de (voor)oordelen van werkgevers dat oudere werknemers niet over recente kennis beschikken en dat zij duur, weinig flexibel en vaak ziek zijn.

Voor de aanpak vanuit de gemeente leveren deze cijfers interessante informatie op. Jongeren vragen aandacht omdat de aansluiting van school naar werk niet vanzelf gaat. Zij hebben begeleiding op basisvaardigheden nodig en begeleiding bij het ‘ontdekken van de wereld’. De werkloosheid onder ouderen vraagt een andere aanpak. Die moet niet alleen gericht zijn op kwalificatie en begeleiding van de werknemers maar vraagt ook een gerichte aanpak naar werkgevers, bijvoorbeeld door te laten zien dat de cijfers juist een gunstig verhaal vertellen over beschikbaarheid en inzet van ouderen.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact op met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

DIGITALISERING SOCIAAL DOMEIN BLOG

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?