13 jan 2020

Klantgedrevenheid en bewonersparticipatie

Woningcorporaties zoeken naar nieuwe manieren om het gesprek aan te gaan, tussen de bewoners onderling en tussen bewoners en corporatie. Ook belangengroepen mengen zich in discussies. Corporaties willen toegang vinden tot de creativiteit waarover bewoners beschikken als het gaat om hun huis, hun straat, het groen of speelvoorzieningen.

De betrokkenheid van de huurder bij de eigen woning is groot, maar de betrokkenheid bij het beleid van de corporatie is niet gemakkelijk te mobiliseren. De oude formules van inspraak en verantwoording via vergaderingen en uitgebreide verslagen leiden in de huidige samenleving niet meer automatisch tot de beste en breedgedragen resultaten.

Op zoek naar nieuwe communicatievormen

Er zijn nieuwe communicatievormen nodig in het aanbod aan de huurder en in de eigen processen: open oren en ogen voor nieuwe ideeën, zowel in de wijk zelf als bij andere corporaties. Moeten de oude vormen dan automatisch de prullenbak in? Dat hangt af van de geschiedenis en de cultuur van de organisatie, en van de strategische keuzes die daarbij worden gemaakt. De visie en het beleid van de corporatie zijn het startpunt van de BMC-adviseur.

Participatieadviseur is de functie die Robin Koning vanuit BMC vervult bij Vidomes. “Niet voor de bewoners denken, maar samen met hen denken over oplossingen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De behoorlijk opgeleide, oudere autochtone mannen en vrouwen, die vaak van oudsher actief zijn, vormen meestal niet een afspiegeling van het geheel van wijkbewoners.”

Niet voor de bewoners denken, maar samen met hen denken over oplossingen.

Je moet het kantoor uit, als het ware met een ijscokar de wijk in, op nieuwe manieren in gesprek komen: vragen naar de knelpunten, naar de toekomstdromen en zorgen van mensen. Tonen dat je wilt zorgen voor oplossingen. Waar mogelijk ideeën honoreren en toezeggingen waarmaken.

Streven naar ‘samenredzaamheid’

Als je erin slaagt om de mensen met elkaar in contact te brengen, bijvoorbeeld door eetontmoetingen vanuit verschillende culturen, komen er verhalen en ideeën tevoorschijn. Dat geeft een heel andere opbrengst dan de klassieke vergaderingen van een huurdersraad of bewonerscommissies.

Er zijn geen twee corporaties hetzelfde en elk probleem vraagt om een eigen strategische of tactische oplossing. Ik analyseer de processen, reik suggesties aan en help bij een resultaatgerichte en proactieve uitvoering van de besluiten.

Omdat ik al behoorlijk lang meeloop in allerlei functies en organisaties, kan ik ook de thema’s vastgoed en financiën & bedrijfsvoering goed verbinden met zaken als samenwerking met bewoners. ‘Samenredzaamheid’ is daar een mooi woord voor.”

Meer informatie & contact

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken? Wij komen graag bij u voor een inspirerend gesprek. Neem contact op via telefoonnummer (033) 496 52 00 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

NIEUWS WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement