8 mrt 2021

Iedere dag is vrouwendag bij BMC

Internationale Vrouwendag (8 maart) is de aanleiding voor een interview met – niet willekeurig gekozen – vrouwen van BMC, die alledrie nauw betrokken zijn bij de Expertisegroep ‘Equality, Diversity & Inclusion’. Al snel blijkt uit het gesprek dat de BMC-organisatie de traditionele man-vrouw discussie al ver achter zich heeft gelaten. Het begrip ‘intrinsieke motivatie’ is wat Masja Schuyt (concerndirecteur), Rajae Kassi (adviseur Jeugdzorg) en Samra Benkacem (expertisemanager diversiteit en inclusiviteit) bindt in het streven van BMC om zelf een (meer) diverse en inclusieve organisatie te zijn en haar kennis, kunde en ervaringen te delen met de publieke sector. 

Wat betekent Internationale Vrouwendag voor jou?

De gesprekspartners vinden het binnen BMC eigenlijk geen speciaal onderwerp meer waard. Iedere dag is vrouwendag. Gelijke behandeling is binnen BMC een vanzelfsprekendheid, iedereen moet mee kunnen doen. Anderzijds nodigt de Internationale Vrouwendag ook uit om even stil te staan bij de positie van vrouwen. Het creëert ‘awareness’. Voor veel mannen en vrouwen buiten BMC is het nog niet zover. 
Samra: “Ik word geïnspireerd door vrouwen die de top hebben bereikt. Ik wil hun verhalen horen, ook als bepaalde zaken niet gelukt zijn. Mijn moeder is mijn grootste motivator. Als jonge Marokkaanse vrouw moest zij in een nieuw land haar kinderen opvoeden. Binnen twee culturen en zonder Nederlands te spreken. Ik heb enorm respect voor haar, omdat ze mij altijd meegaf dat ik in mijn eigen kracht en kunnen moet geloven. En dát doe ik nu.” 

Rajae voelt zich toch wel geraakt door het thema. Ze vroeg zich vaak af wie ze is en wat ze zou willen. “Het gaat verder dan vrouw-zijn. Ik ben moeder en moet mijzelf nog te vaak verdedigen; de rol van carrièrevrouw brengt voor mij veel uitdagingen en verplichtingen met zich mee. Binnen BMC word ik gezien en gewaardeerd. Mijn ervaringen en tegenslagen van buiten neem ik mee naar binnen. Ik mag meedoen en meedenken. Dat maakt me trots.“ 

Rajae Kassi: Met cultuur als fundering kun je alle kracht benutten

Positie van vrouwen binnen BMC

Masja: “13 jaar geleden kwam ik binnen in een dominant mannenbedrijf. Ik kwam voor de inhoud van de projecten, de senioriteit van de functie en mijn passie voor de publieke sector. Ik was vol zelfvertrouwen en ging ervan uit dat ze veel aan mij zouden hebben. Ik werd echter verrast dat de mannen om mij heen heel expliciet waren in hun wens om meer vrouwen welkom te heten. Ze herhaalden dat keer op keer. Vooral ook dat ze míj́ als succesvolle vrouw wilden zien. Deze mannen pakten het thema heel actief en ook oprecht vrouwvriendelijk op. Ze wilden echt kansen geven aan jonge vrouwen. Er is inmiddels dan ook veel verbeterd. De verhouding mannen/vrouwen is nu vrijwel in balans. Zelf zag ik me destijds niet op een directiefunctie, maar inmiddels maken 2 vrouwen de helft uit van de directie. Je mag hier kansen pakken en ik heb de kansen gepakt die mij werden geboden.

Masja Schuyt: Ook mannen speelden een actieve rol in de kansen op succes voor jonge vrouwen binnen BMC

De expertisegroep Equality, Diversity & Inclusion is de man-vrouw verhoudingen al lang voorbij

De dames zijn eensgezind in hun ruimdenkende invulling van de kernbegrippen van de expertisegroep Equality, Diversity & Inclusion (ED&I). Deze groep is zo’n 2 jaar geleden gestart door Samra vanuit het Sociaal Domein, omdat de snel veranderende samenleving en het maatschappelijk debat vragen om vraagstukken vanuit een inclusiegedachtegoed te benaderen. Het doel van de expertisegroep is tweeledig. Aan de ene kant werkt de expertisegroep aan een integrale en domeinoverstijgende aanpak, waarbij kennis wordt gedeeld met adviseurs vanuit verschillende expertises, zoals Sociaal Domein, Onderwijs & Jeugd, Fysiek Domein, Bestuur en Bedrijfsvoering. De adviseurs ontwikkelen producten die de opdrachtgevers in de publieke sector concrete handvatten geven om de inclusiebril op te zetten en aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt, inwoner en burger. Aan de andere kant zet de expertisegroep in op het bereiken van een inclusieve organisatiecultuur binnen BMC, waarbij oog is voor verschillende achtergronden, culturen, religies, kleur. De verschillen zijn belangrijk en worden ook zichtbaar gemaakt. De leden uit de expertisegroep voelen zich vooral gezien in de kansen die zij krijgen om hun kwaliteiten optimaal te benutten: met behoud van je eigen identiteit te mogen excelleren. In die kracht van diversiteit mag je je thuisvoelen. Binnen BMC draait het immers om gelijkwaardigheid en je talenten benutten. Iedereen wordt uitgenodigd om er te zijn en gezien te worden, om mee te doen en ervaringen te delen met elkaar en met de opdrachtgevers. Om te leren, te veranderen en te verbinden. Om in beweging te komen, te innoveren en te creëren. 

Samra Benkacem: Je mag hier excelleren met behoud van je eigen identiteit

Goed op weg, maar nog veel te doen

“Binnen BMC is er al veel gebeurd en we leren iedere dag. We volgen ook veel opleidingen, er komen steeds meer vrouwen, steeds meer diversiteit. Er komen ook steeds meer exact opgeleide vrouwen in dienst. Maar het is nog geen juichverhaal”, vertelt Masja. “We moeten blijven nadenken over onze uitstraling, wat we doen en wie we zijn. Buiten ons bedrijf ligt het vaak anders. Daar zijn inclusiviteit en diversiteit niet zo vanzelfsprekend. Gelijke kansen voor gelijke kwalificaties, dat geldt niet overal. Binnen BMC werken we er hard aan, we kijken naar wie je bent. Wat neem je mee, waar zit je kracht en hoe kun je die benutten? Dat is de traditie van BMC, onze ethische drijfveer. Een mooi opstapje. Ik leg kansen bloot voor collega’s en mensen die ik aanneem. Er is nog veel werk te doen, maar het begint met het gesprek aangaan en elkaar aanspreken. Ook in de maatschappij buiten moeten we het met elkaar doen.”

Goed voorbeeld doet goed volgen

Samra werd als adviseur diversiteit, inclusiviteit en inburgering benaderd door de gemeente Diemen. Zij is daar een van de bevlogen adviseurs om gemeenten te helpen bij de worsteling. “We bieden producten waarmee gemeenten kunnen inzetten op inclusief beleid, het vinden van onzichtbare doelgroepen en het geven van positie aan kwetsbare doelgroepen.” Samra heeft hierin vooral een aanjagende en verbindende rol. “Eén van de dingen die ik heb gedaan in de gemeente Diemen, is het opzetten van een diversiteitsnetwerk dat bestaat uit sleutelfiguren van verschillende doelgroepen en uit verschillende wijken.” Dit netwerk wordt betrokken bij beleidsontwikkeling van de gemeente.

“Nog steeds geldt dat afkomst voor een groot deel je toekomst bepaalt. Daarom zijn er nog grote stappen te zetten in een actief diversiteits- en inclusiviteitsbeleid. Het is krachtiger om daar integraal en domeinoverstijgend aan te werken, door ook te werken aan inclusief werkgeverschap, het herkennen van blinde vlekken, een inclusieve communicatiestijl en voorkomen van digitale uitsluiting. Hiermee hopen we dat het systeem beter aansluit bij de leefwereld van inwoners.”

Masja vult aan: “We trekken samen op met onze opdrachtgevers. We delen onze eigen kennis en ervaringen en verspreiden de kennis en kunde vanuit opdrachten over het hele land. Daarin tonen we leiderschap, door aantoonbaar intern én extern bij te dragen aan kansen. Voor onze mensen, voor inwoners van gemeenten en voor onze opdrachtgevers. We willen excelleren in betrokkenheid. We nemen mensen aan buiten de reguliere kaders om, zetten de expertisegroep in om de boodschap beter en gestructureerd aan te bieden. Niet als blauwdruk overigens, maar steeds passend binnen de lokale situatie. Ons zusterbedrijf Randstad biedt kansen om ook onszelf hierin verder te ontwikkelen. Wij laten ons graag op scherp zetten. Met trainingen en e-learnings. Over omgaan met diversiteit in de praktijk, sollicitaties en niet-inclusieve reacties. We worden zelfs getoetst op ons gedrag en wet- en regelgeving.”

Elkaar scherp houden

Masja sluit af. “Wij willen partners zijn in verbetering, partners voor de publieke sector. Daarin zijn we ook zelf een steeds betere afspiegeling van de maatschappij. Ons beleid is geen modegril. Je moet een beleid van inclusiviteit en diversiteit echt willen én voelen. Daarom nemen we mensen aan in vaste dienst bij BMC, vieren we al jarenlang suikerfeest en gaat tijdens de ramadan de barbecue ook na zonsondergang aan. Corona heeft veel blootgelegd, niet alleen in Nederland. We zien het bijvoorbeeld ook aan Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland. Zij is een voorbeeld van modern leiderschap, vanuit verbondenheid en inclusie. De tijd is rijp voor brede verandering. Daarom moeten we elkaar scherp blijven houden, communiceren, verbinden.” 

NIEUWS BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING