3 mei 2018

Informatiebeveiliging en Privacy in het lokaal bestuur

Privacy en informatiebeveiliging zijn in toenemende mate een thema in het maatschappelijk debat en de media, mede naar aanleiding van datalekken, cybercriminaliteit en beveiligingsproblemen bij publieke organisaties. Gemeenten zijn daarop geen uitzondering.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (Avg) van toepassing. Deze Europese wet geeft regels voor de omgang met persoonsgegevens. De regels gelden ook voor gemeenten, net zoals voor maatschappelijke (partner)-organisaties zoals zorg- en onderwijsinstellingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de implementatie van deze wetgeving. De rechten van burgers worden verstevigd en de bevoegdheden en capaciteit van de toezichthouder worden uitgebreid.

In dit whitepaper laten we zien hoe een gemeentelijke organisatie grip krijgt op privacy en beveiliging van gegevens van burgers en in welke praktische stappen dat kan worden gerealiseerd.

Download whitepaper

Wilt u meer informatie en/of een vrijblijvende afspraak, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 033 496 52 00 of per e-mail info@bmc.nl.

PUBLICATIE INFORMATIE- EN GEGEVENSMANAGEMENT

Download Whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement