3 jun 2020

'Help mijn team werkt thuis!' BMC helpt met gratis coachingsgesprekken

Ook in coronatijd maken BMC-adviseurs het verschil. Ze vinden bijzondere manieren om zich vrijwillig in te zetten voor organisaties, gewoon omdat ze het kunnen en willen. Simke van Oijen verdiepte zich in de effecten van thuiswerken en constateert dat er een belangrijke rol is weggelegd voor leidinggevenden om teams bij elkaar te brengen en te houden. Dit vereist soms een andere stijl van leiderschap of nieuwe manieren van aansturing. Dat heeft vanuit BMC geleid tot het aanbieden van gratis coachingsgesprekken voor leidinggevenden en HR-adviseurs. 

Behoefte aan richtinggevend advies 

Het eerste aandachtspunt bij de start van de coronabeperkingen was voor Simke van Oijen (adviseur organisatieontwikkeling bij de gemeente Valkenswaard) om zowel op organisatie-, management- als individueel niveau handvatten aan te reiken om te ondersteunen bij het thuiswerken: “Niemand is gewend om 5 dagen thuis te werken, sommige mensen zelfs überhaupt niet en al zeker niet voor een aantal weken. Het werk moet efficiënt doorlopen, maar je wilt ook dat ze gezond terugkeren.” 

Inmiddels hebben de meeste organisaties zich goed aangepast aan de nieuwe situatie. “Veel medewerkers blijken taakvolwassen te zijn, met een hoge mate van zelfsturing. Negatieve effecten zijn er ook, zoals lagere motivatie, minder gevoel van waardering of respect en minder betrokkenheid bij de organisatie. Leidinggevenden voelen, onder andere daardoor, de noodzaak van een mensgerichte stijl van leidinggeven.” Simke vertelt: “Sommige managers voelen zich deels blind en doof in deze tijd, omdat veel informatie niet meer wordt opgevangen in een meer informele situatie, zoals bij het koffieapparaat of tijdens de lunchpauze. Door veel medewerkers wordt er hard gewerkt. Toch blijven er, door onder andere de digitale uitdagingen en de thuiswerksituatie, ook vaak zaken liggen en willen organisaties weer meer regie over de volledige agenda. Dat is een uitdaging wanneer je op afstand in contact staat met alle medewerkers. Kortom, het gemis aan persoonlijk contact en ontmoetingen komt sterk naar voren.”

Coachingsgesprekken voor leidinggevenden 

De behoefte aan aanpassing van leiderschapsstijl heeft geleid tot het aanbieden van gratis coachingsgesprekken door BMC-adviseurs. Binnen deze persoonlijke gesprekken kunnen snel stappen gezet worden. Uit de eerste gesprekken: “Een van de eerste leerpunten is dat cultuuraspecten van organisaties en hun bestuurders en leidinggevenden uitvergroot worden. We merken dat onze gesprekspartners het als prettig beoordelen om in een 1-op-1 gesprek te kunnen sparren over de cultuur binnen hun organisatie en hoe een frisse blik van buiten helpt om als manager de verschillende elementen (positief of negatief) op de juiste manier in te zetten of om te buigen. Even pas op de plaats maken en de eigen rol in de dynamiek herijken, samen andere manieren ontdekken om informeel contact te stimuleren. Van het initiëren van pubquizes of online koffiemomentjes tot een meer ludieke aanpak om invloed uit te oefenen op de psychologische effecten.”

Praktisch advies over thuiswerkende teams

BMC blijft uiteraard op de voet volgen wat er leeft binnen organisaties. Simke licht toe: “Met steun vanuit BMC - 3 trainees en een HR-collega - ging ik in eerste instantie aan de slag met een kort literatuuronderzoek, onder andere over de vragen ‘Wat is het gevolg van langdurig thuiswerken op de psyche van een mens’ en ‘welke rol kunnen een organisatie en het management innemen om hier een positief effect op te hebben?’ Dit resulteerde in een overzichtelijke flyer, met tips om met de thuiswerksituatie om te gaan. Inmiddels zijn er al veel stappen gezet, maar het zal nog lang duren voordat we weer ‘gewoon’ aan de slag kunnen gaan. We merken dat in deze vervolgfase veel leidinggevenden op zoek zijn naar heldere antwoorden op vragen over hun specifieke situatie. Tijdens de coachingsgesprekken wordt niet alleen ingegaan op de effecten van thuiswerken en andere aansturing op hun medewerkers en teams, maar ook andere dilemma’s en zorgpunten komen nadrukkelijk aan de orde, zoals motivatie, efficiënt werken, vitaliteit, integraal werken, arbo, sociale elementen en – zeker ook – de werk-privé balans. 

Ook een steuntje in de rug nodig?

Wilt u vrijblijvend sparren over de aansturing van uw teams en individuele medewerkers tijdens deze coronatijden? Of heeft u een ander project binnen uw organisatie waaraan onze adviseurs - op vrijwillige basis - kunnen bijdragen? Bel dan naar de hulplijn van BMC (033 – 44 59 444, op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur) of mail naar hulplijn@bmc.nl. Samen staan we sterk, ook tijdens deze crisis.

VERSLAG HRM ORGANISATIEONTWIKKELING

Gerelateerde artikelen