30 nov 2018

Aanpak Eenzaamheid in Amsterdam: werelden bij elkaar brengen

Werelden bij elkaar brengen en zo écht een verschil maken. Dat is waar het team Aanpak Eenzaamheid Amsterdam samen met organisaties en informele initiatieven in de stad aan werkt om eenzaamheid in de stad te bestrijden en vereenzaming te voorkomen. BMC maakt deel uit van dit team, op het gebied van onderzoek en strategisch advies.

Amsterdam pioniert met de ontwikkeling van deze aanpak door ook de vragen bij de kop te pakken die veel gemeenten zich stellen in deze tijd van transformatie. Hoe verhouden we ons tot elkaar, als ambtenaren, bestuurders, professionals en inwoners, bij dit soort complexe maatschappelijke vraagstukken? Amsterdam heeft de ambitie om ook hierin de weg te bereiden voor anderen.

Een urgente kwestie

In Amsterdam ervaren 65.000 mensen ernstige eenzaamheid. In sommige wijken geldt dat zelfs voor één op de drie inwoners. En het aantal mensen dat vereenzaamt stijgt. Zij ervaren niet dat zij van waarde zijn voor een ander of dat anderen echt van betekenis voor hen zijn. Dit heeft gevolgen voor hun deelname aan het sociale verkeer en voor hun gezondheid. Eenzaamheid is daarmee niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk probleem. Raadsbreed is in 2016 daarom gevraagd om een effectieve stadsbrede aanpak voor het verminderen van eenzaamheid. Sinds het najaar van 2016 werkt een team van de gemeente Amsterdam aan deze aanpak, samen met de stad in het Amsterdams netwerk eenzaamheid.

Begrijpen wat eenzaamheid is

Eenzaamheid is een taai onderwerp, waarvoor niet één oplossing is. Eenzaamheid houdt verband met verschillende levenssituaties, zoals leven in armoede, een migratie-achtergrond, werkloosheid en gebeurtenissen met een grote impact, zoals verhuizen, een scheiding of het verlies van een naaste. Een complexe kwestie dus. Daarom is het team gestart met een fase van verkenning. Om te gaan snappen: Wat is eenzaamheid in Amsterdam? Wie zijn de eenzame Amsterdammers precies? Welk aanbod is er en waar? Welke effectieve interventies zijn bekend? Welk gemeentelijk beleid is van belang? En: hoe kijken we tegen eenzaamheid aan, welke aannames hebben we en kloppen die wel?

Het team heeft deze verkenning uitgevoerd zonder direct conclusies te trekken over oplossingen. De opbrengsten vormen het vertrekpunt om samen met het Amsterdams netwerk eenzaamheid op effectieve en efficiënte wijze voort te bouwen op wat er al is.

Marijke Andeweg, regisseur Aanpak Eenzaamheid Amsterdam: ‘Er gebeurt ontzettend veel in de stad. De aanpak begint niet nu: we staan op de schouders van mensen die al veel voor elkaar krijgen. Zoals de Coalitie Erbij, die zich met bezieling inzet voor eenzame Amsterdammers. We willen vooral – en dat vinden de wethouders Van der Burg en Vliegenthart ook zo belangrijk – werelden bij elkaar brengen. Aan de ene kant de kennis over hoe mensen eenzaamheid ervaren en over wat voor hen werkt en wat niet. En aan de andere kant de wereld van de professionals en de gemeente die zoekt in haar nieuwe rol als overheid. Nu gaan we echt vanuit de opgave met elkaar aan de slag: Doen we de goede dingen? En doen we die heel goed? Dat willen we wakker kussen, mogelijk maken en aanjagen.’

Al doende leren en al lerende doen wat werkt

De fase van het definiëren van de aanpak samen met de stad is aangebroken. De komende periode wordt er een start gemaakt met het slimmer inrichten van de bestaande praktijk en het toevoegen van nieuwe werkzame elementen aan die realiteit. Dat gebeurt al doende en lerend. Want inzichten over eenzaamheid en wat werkt toe brengen naar de wereld van de uitvoering is geen sinecure. Het is nodig om kennis en kunde te blijven vergaren en te delen. Complexe maatschappelijke vraagstukken, die raken aan de inzet van veel verschillende professionals, inwoners en de gemeente, vragen om wendbaarheid. Met als stip aan de horizon: het ontwikkelen van een aanpak die op de langere termijn écht effectief is en dus duurzaam.

Volg de ontwikkelingen van de aanpak en de samenwerking in het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid via www.amsterdam.nl/aanpakeenzaamheid!

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met Hinke Stallen, via telefoonnummer 06 - 20 70 22 23 of per e-mail naar hinke.stallen@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement