30 jul 2018

Moderne arbeidsvoorwaarden

Momenteel vinden er grote veranderingen plaats binnen de publieke sector. Wetgeving verandert en er ontstaan nieuwe ideeën rondom arbeidsvoorwaarden. BMC helpt u bij de implementatie van de nieuwe wetgeving. Wij  begeleiden organisaties bij het proces van invoering.

Veranderende arbeidsvoorwaarden

Aan wat voor soort veranderingen moet u denken?

Veel overheidsinstellingen en organisaties zijn bezig met de flexibilisering van arbeidsvoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van flexibele beloningen en het creëren van een flexibele schil. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld de invoering van het Individueel Keuzebudget en HR 21 binnen verschillende gemeenten.

Daarnaast wordt op 1 januari 2020 de wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd, wat ook veel veranderingen met zich meebrengt. De verschillen in de rechtspositie van  personeel in de overheidssector en de marktsector worden zoveel mogelijk opgeheven en hierbij is de regelgeving binnen de marktsector leidend. Dit is onder andere van invloed op de ontslagprocedure, ziekte en arbeidsongeschiktheid, integriteit en uitkeringsrechten.

BMC is uw partner in de voorbereiding van deze grote veranderingen. Hierin werken wij nauw samen met CAPRA, specialist juridische bijstand en advies aan organisaties in het publieke domein.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior accountmanager Arnoud Luijsterburg, via telefoonnummer 06-10414270 of per e-mail naar arnoud.luijsterburg@bmc.nl, of Nico Brinkman, partner onderzoek, via telefoonnummer 06-51376948 of per e-mail naar nico.brinkman@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement