27 jul 2018

Implementatie van HR21 bij werkorganisatie Duo+

Op 1 januari 2016 startten de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel een gezamenlijke werkorganisatie: Duo+. BMC is gevraagd de projectleiding P&O te organiseren en te fungeren als opdrachtgever bij het invoeren van HR21 functieprofielen.

Serviceorganisatie Duo+

Duo+ ziet zichzelf als partner / expert in de publieke sector en biedt dienstverlening op het terrein van interne dienstverlening, I&A, Communicatie, P&O, Juridische zaken, Financiën, het Sociaal Domein, handhaving, beheer en onderhoud, vergunningen, burgerzaken, infrastructurele projecten, en het KCC.

Duo+ weet wat er voor nodig is en heeft mensen met veel ervaring en frisse energie aan zich kunnen binden. Naast de dienstverlening aan de drie leverende gemeenten biedt de organisatie ook (op termijn) diensten aan andere organisaties aan of biedt tijdelijke versterking.

Om de nieuwe organisatie optimaal te laten functioneren was er behoefte aan HR21.

Wat is HR21?

HR21 is een functiewaarderingssysteem voor de sector Gemeenten en is in opdracht van de VNG ontwikkeld door BuitenhekPlus en Leeuwendaal. Met HR21 kunnen Gemeentelijke organisaties hun functiewaardering verbinden aan hun organisatieontwikkeling en hun HR beleid.

Daarnaast ontstaat door dit systeem meer eenduidigheid in functiewaardering en beloning. HR21 maakt het mogelijk dat gemeenten dezelfde taal spreken. Dat versterkt mobiliteit tussen gemeenten. Ook sluit het systeem goed aan bij Het Nieuwe Werken.

De reden dat Duo+ behoefte heeft aan HR21 is tweeledig. Enerzijds om goed aan te kunnen sluiten bij de sectorale beloningsverhoudingen. Anderzijds om bij de overgang van personeel naar de serviceorganisatie een objectieve meetlat te kunnen hanteren bij de vergelijking van functies op inhoud en niveau van beloning. BMC was hierbij de geschikte ondersteuningspartner.

De rol van BMC

BMC fungeerde als opdrachtgever voor de externe adviseurs van Buitenhek en Leeuwendaal. De projectleider Gaby de Meij, HRM manager bij BMC, nam de rol op zich van verbindingsofficier naar werkgroepleden, management en medezeggenschap. Verder bestond haar takenpakket uit:

  • het plannen van de realisatie van invoering HR21;

  • het toetsen van opgeleverde producten aan de procedureregelingen van DUO, waarborgen dat afspraken worden nagekomen;

  • het waarborgen van de aansluiting van de functieprofielen aan de praktijk: voor management en medewerkers herkenbaar, bruikbaar en begrijpelijk; en

  • het begeleiden van de besluitvorming bij  de medezeggenschap.

Het resultaat

Inmiddels heeft DUO+ HR21 succesvol benut bij de verplaatsing van het personeel en is HR21 een uitstekende manier gebleken om medewerkers meer flexibel in de serviceorganisatie in te zetten, dit met groot draagvlak onder medewerkers en management.

Meer weten?

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande contactformulier of telefonisch via (033) 496 52 00.

PRAKTIJKCASE HRM

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement