20 mrt 2018

Aantoonbaar In-Control met BMC en het Key Control Dashboard (KCD)

BMC en Key Control Dashboard (KCD) werken samen om overheidsorganisaties in staat te stellen een In-control statement en Rechtmatigheidsverklaring af te geven.

De interne controle en de beheersing van processen bij overheidsorganisaties staan de laatste tijd weer volop onder de aandacht. Nieuwe voorschriften stellen dat organisaties zelf een In Control Statement en rechtmatigheidsverklaring moeten kunnen aangeven. Ook de aanscherping van controlevoorschriften op het jaarverslag, de informatiebeveiliging en de AVG stellen extra eisen aan de beheersorganisatie. Deze ontwikkelingen maken dat overheidsorganisaties een uitdaging hebben om de ‘cost of control’ te beheersen en professionals op de juiste plekken in de organisatie te krijgen.

BMC en het Key Control Dashboard slaan de handen ineen om overheidsorganisaties hierbij effectief te helpen. Na een grondige selectie van meerdere leveranciers heeft BMC ervoor gekozen een samenwerking aan te gaan met het Key Control Dashboard (KCD). De domeinkennis van BMC en de kennis en tooling van KCD op het gebied van In-Control en beheersprocessen vormen een krachtige combinatie. Organisaties worden vanuit hun eigen kracht in staat gesteld om:

  • een rechtmatigheidsverklaring en In-control statement af te geven;

  • de interne beheersing verder te professionaliseren;

  • beter te sturen op het resultaat van processen en thema’s als informatieveiligheid en privacy;

  • op één plek integraal inzicht te verkrijgen in de status van de bedrijfsprocessen en de kwaliteit van de beheersorganisatie.

Daarnaast ondersteunt het KCD het proces van interne controle, risicomanagement en toetsing. Het dashboard garandeert dat de dossieropbouw ‘COS610-proof’ is en bevat tal van best-practices. De efficiënte coördinatie, rapportage en adequate vastlegging staan garant voor een interne controle die ‘accountantproof’ is.

Meer dan 50 overheidsorganisaties maken reeds gebruik van het Key Control Dashboard, zoals de gemeente Rotterdam, de Provincie Utrecht, enkele ministeries en financiële instellingen.

“Wij hebben het KCD gekozen tot beste applicatie digitaal controledossier. Doorslaggevend waren de gebruiksvriendelijkheid, de interne controle workflow en de flexibiliteit en ondersteuning bij toekomstige behoeften waaronder data-analyse en managementinformatie”

– Afdeling Financial Audit gemeente Rotterdam

Meer informatie

Kijk op www.keycontroldashboard.nl.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met senior adviseur Daniël Visser via telefoonnummer 06 - 51 71 34 00 of per e-mail naar daniel.visser@bmc.nl.

Gerelateerde artikelen