10 feb 2021

Leerachterstanden voortgezet onderwijs inlopen met vakantiescholen

Zittenblijven of overgaan is voor veel leerlingen aan het eind van het schooljaar dé vraag. Dit wordt nog eens extra versterkt door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande online lessen. Om onnodig zittenblijven in het voortgezet onderwijs te voorkomen, verzorgt BMC – sinds een pilot in opdracht van de VO-raad en CNV Onderwijs in 2013 – intensieve bijscholing. Vanwege het succes hiervan, doen we dat in 2021 opnieuw.

Vakantiescholen

Op diverse plaatsen in Nederland krijgen geselecteerde leerlingen tijdens de schoolvakanties extra begeleiding door externe coaches. Dankzij deze vakantiescholen kunnen de leerlingen hun achterstanden inlopen en studievaardigheden verbeteren. Na afloop wordt, indien gewenst, getoetst of de leerling de opgelopen achterstand heeft ingehaald en of er voldoende vorderingen zijn gemaakt op de verschillende vakken of lesstof. BMC ondersteunt de school bij de planning en evaluatie en het uit te brengen studieadvies voor het lopende of volgende schooljaar. Voor sommige leerlingen kan een schooljaar overdoen na de vakantieschool alsnog de beste optie blijken. BMC organiseert de vakantiescholen voor zelfstandige scholen en voor regionale samenwerkingen. Daarnaast kan BMC scholen die in de knel komen door eventuele verlate examens ondersteunen met de projectorganisatie binnen hun school (o.a. met surveilling). 

Subsidie

Het ministerie van OCW stelt voor 2021 beperkt subsidie beschikbaar voor de vakantiescholen. De Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021–2023 is bedoeld voor een zomerschool of ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om achterstanden weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen. Als extra voorwaarde geldt dat de aanvrager ook maatregelen moet nemen om onnodig zittenblijven duurzaam te voorkomen. Hiervoor kan maximaal € 10.000 subsidie worden aangevraagd (€ 450 per leerling). Voor de andere vakanties zijn subsidies beschikbaar vanuit de inhaal- en ondersteuningsprogramma's om leerlingen extra ondersteuning te bieden voor de opgelopen achterstanden tijdens de coronacrisis. Het gaat hierbij om facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op, maar buiten het reguliere onderwijsprogramma. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt € 900.

BMC-projectleider: de spin in het web

De projectleider van BMC is de spin in het web van de vakantieschool. Hij of zij is tijdens de vakantieschool altijd op locatie aanwezig en begeleidt de leerling op het gebied van planning en studievaardigheden. Ook onderhoudt de projectleider contact met de school en de ouders over de vorderingen van de leerling. De projectleider van BMC beschikt over een onderwijskundige achtergrond en is veelal WO-geschoold.

Didactische ondersteuning door Mr. Chadd

De leerling werkt zelfstandig aan zijn doelen onder supervisie van BMC en met ondersteuning op afstand van Mr. Chadd, onze digitale didactische partner. Door onze samenwerking met Mr. Chadd geven we een impuls aan de kwaliteit van de vakantiescholen. Leerlingen kunnen lastige vraagstukken on demand bespreken met de vakcoaches van dit digitale leerplatform. Binnen 10 seconden hebben ze contact met een expert en ontvangen ze tijdens een live chat heldere uitleg. 

Tarieven

Samen met de school bepaalt BMC de invulling van de vakantieschool. De prijs per leerling is afhankelijk van de behoefte en het aantal deelnemers. Het basispakket bevat een informatie- en evaluatiebijeenkomst. 

Meer informatie

Neem meer informatie of een vrijblijvende afspraak over de vakantiescholen contact op met Chantal Dekker via onderstaande gegevens.

OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING ONDERWIJSKWALITEIT

Meer informatie

Chantal Dekker Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior accountmanager 06 - 11 39 86 60

Gerelateerde artikelen