15 apr 2020

Uit de dagelijkse coronapraktijk van een bmc'er: Anke Hubers over de Tozo-regeling

Uit de dagelijkse coronapraktijk van een bmc'er... In deze rubriek laten we BMC-medewerkers aan het woord, die ook tijdens deze crisis volop bezig zijn om onze opdrachtgevers te ondersteunen. We hopen met deze veldinterviews mensen binnen en buiten BMC te inspireren door ervaringen met elkaar te delen over onze aanpak van de coronacrisis.
 

Anke Hubers over de Tozo-regeling

Anke is sinds december 2019 aan het werk als beleidsmedewerker inkomen bij de Dienst Dommelvallei*, onder andere om voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de participatiewet en de herziene Bbz (Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen) op de rit te helpen zetten. De Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) is geënt op de Bbz. Anke kon daarom makkelijk inspelen op het uitwerken van deze regeling voor haar opdrachtgever. Haar opdracht werd aangepast en ze mag nu meer uren besteden. Zij deelt graag haar ervaringen over de aanpak van deze gemeente.

Voortvarend aan de slag

Tijdens de persconferentie van 17 maart jl. kondigde het Kabinet aan hoe zij het financiële leed rondom de coronacrisis wil verzachten. Voor zelfstandige ondernemers en zzp’ers werd de Tozo-regeling voor hulp bij levensonderhoud in het leven geroepen, uit te voeren door gemeenten. De Tozo-regeling zou soepel, eenvoudig en snel worden afgehandeld, met een uiterste beperking aan voorwaarden en check achteraf. De nood in deze doelgroep kan snel hoog oplopen. Daarom werd binnen de organisatie direct een Tozo-team opgesteld, om gezamenlijk na te denken

 • over de uitvoering van het proces,
 • de communicatie over de berichtgeving van het Rijk,
 • het behandelen van de meldingen en
 • de uitvoering van de aanvragen

om de verwachte vraagstroom tijdig en adequaat te verwerken. We maakten dus een apart e-mailadres en een informatieve mail met eigen aanvraagformulier voor alle verzoeken om een aanvraag in te dienen. Voor de registratie hanteerden we een Excel bestand.

Eerste hulpverlening

Zoals verwacht, stond de telefoon roodgloeiend na de aankondiging van de economische maatregelen op 17 maart jl. Op dat moment was bij de uitvoeringsloketten nog geen informatie beschikbaar over de regeling, laat staan over modelbrieven, processen, toetsingscriteria en zo. Dankzij veel overlegmomenten met het Klantcontactcentrum konden aan de frontlinie de meeste vragen en aanvragen van de ondernemers snel en zelfstandig worden afgehandeld. Hulde voor de consulenten, die de meest uiteenlopende vragen moesten opvangen.

Adequaat improviseren

Op vrijdag 27 maart, dus 10 dagen na de globale aankondiging, verscheen de eerste Kamerbrief. Met meer criteria en gegevens dan het Tozo-team en de ondernemers hadden verwacht. Het uiteindelijke formulier ontvingen we op 31 maart en besloeg maar liefst 14 pagina’s. De handreiking verscheen pas op 2 april. Er moest en moet veel geïmproviseerd worden. Het is een zware tijd maar tot nu toe hebben we het gered. De druk zal nog wel even blijven, omdat we noodgedwongen werken met groeidocumenten en er nog dagelijks aanpassingen bijkomen. Inmiddels (op 9 april) hebben we 700 aanmeldingen geregistreerd en zijn enkele honderden aanvragen ontvangen. Inmiddels zijn we de voorschotten aan het overmaken. Bij twee ondernemers was de bodem van de huishoudportemonnee al in zicht. 

Juridische eindjes

We gaan ervan uit dat de meeste hindernissen inmiddels zijn genomen. Toch houden we een lichte spanning over de definitieve invulling van de AMvB, tot de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het ontwerpbesluit. Mijn juridische achtergrond komt nu van pas om de bestuurlijke processen uit te leggen en aangeven wat er wél mag binnen de wettelijke kaders. Dat helpt om de rust te bewaren en snel te handelen.

 

Leermomenten en verbeterpunten

Ik ervaar een geweldige teamspirit, we doen alles om de ondernemers te helpen in hun levensonderhoud te voorzien. Fijn om te ervaren dat we ondernemers, die vaak erg in de stress zitten, nauwelijks lastig hebben gevallen met onze eigen uitdagingen bij de uitvoering achter de schermen.

Natuurlijk zijn er ook zaken die alle betrokkenen – terugkijkend – anders of beter (hadden) kunnen doen. De meeste verbeteringen zijn inmiddels ingezet, door alle partijen. Ik beperk me tot mijn ervaringen als adviseur voor de Dienst Dommelvallei. Ik ben wel nieuwsgierig hoe het mijn collega’s bij andere gemeenten is vergaan, ook al kan ik het wel een beetje volgen via de Tozo-appgroep die we binnen BMC hebben. 

 • Eerst de feiten op orde krijgen
  De valkuil in dit project is met name dat het Rijk de economische steunmaatregelen kenbaar heeft gemaakt terwijl de gehele uitvoering ervan nog onduidelijk was. Ik ben heel blij dat we zo snel in de uitvoeringsmodus konden komen, zowel op het gebied van informatie en communicatie als voor de inrichting van de uitvoeringsprocessen. Toch bleven er nog veel misverstanden en aannames over ‘wat, wanneer en waar’.
   
 • Communicatie en redactie
  Juist in tijden van crisis is het heel belangrijk om de juiste toon te kunnen zetten en de rust te bewaren, in zowel de interne als externe communicatie. Er leven, zeker in de eerste fase, veel misverstanden en valse verwachtingen. Niemand kent immers de harde feiten. In ons geval had de strategisch adviseur uit het Tozo-team veel ervaring met communicatie en konden we de vragen van ondernemers snel opvangen en goede informatie bieden en versturen. In nauwe samenwerking met het klantcontactcentrum hebben we ‘de Tozo’ goed verwerkt en doorgeleid naar de consulenten. En dat doen we nu ook met de vele wijzigingen achteraf: de aanpassingen vanuit het Rijk voor verschillende doelgroepen.
   
 • Digitalisering en automatisering
  Momenteel zitten we in de uitvoeringsfase van het behandelen en beoordelen van de aanvragen. We moesten ook concluderen dat we nog een been moeten bijtrekken op het gebied van de ICT. Bijvoorbeeld het verwerken van DigiD, afwijkende bestandsformaten, enzovoorts. Er wordt een inhaalslag voorbereid voor het up-to-date brengen van de digitale systemen in de Dienst Dommelvallei, zodat we bij de volgende maatregel – en er zullen er vast nog veel volgen – flexibel en snel kunnen aansluiten.
   
 • Online werken
  In de Dommelvallei hebben we het geluk dat we nog op kantoor kunnen werken, zodat we de privacygevoelige gegevens optimaal kunnen beschermen. Uiteraard ben ik inmiddels ook vertrouwd met videoconferencing en beeldbellen. Ik merk dat iedereen zich volledig inzet, de passie spat van het scherm, maar ik mis wel het fysieke contact. Iedereen moet meer moeite doen om tijd en aandacht te geven aan emoties. Je voelt toch niet zo goed aan ‘hoe iemand in de wedstrijd zit’. Gelukkig is de bezetting hier nog aardig op peil, maar we houden ook rekening met uitval en quarantaine van de medewerkers. Het blijft stevig aanpoten.

#dedagdathetweermag

Op #dedagdathetweermag wil ik weer gezellig samenkomen met vrienden en vriendinnen. Ze zijn voor mij heel belangrijk om een goede balans te behouden tussen werk en privé. 

 

*Kengetallen

Dienst Dommelvallei is de samenwerkingspartner van, voor en door gemeenten, overheidsinstanties en gemeenschappelijke regelingen.

 • Aantal inwoners gemeente Nuenen: 23.186 per 1 januari 2019
 • Aantal inwoners gemeente Son en Breugel: 16.904 per 1 januari 2019 
 • Totaal aantal uitkeringsgerechtigden per 29 februari 2020: 496 (Son en Breugel 195, Nuenen 301)
VERSLAG SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen