28 sep 2018

Schuldhulpverlening in beeld: bekijk nu de video

De benchmark Armoede & Schulden brengt de harde cijfers rondom de complexe schuldenproblematiek en de schuldhulpverlening in Nederland in kaart. De resultaten van de benchmark zijn nu in beeld gebracht in een korte video.

Bekijk de video

Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein, voert samen met arbodienst Stimulanz en BMC een grootschalige benchmark uit op het gebied van gemeentelijke schuldhulpverlening.

In het kalenderjaar 2018 kunnen gemeenten en kredietbanken gratis meedoen aan de benchmark dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De benchmark Armoede & Schulden vergelijkt gemeenten op:

  • uitgaven, het bereik en de uitvoeringskosten van minimaregelingen, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen en maatschappelijke participatie; en op

  • uitgaven, het aantal klanten, de effectiviteit en de organisatie van de schuldhulpverlening.

Meer dan 140 gemeenten doen al mee aan de benchmark. Door de cijfers onderling te vergelijken krijgen zij een handvat om hun beleid te optimaliseren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de resultaten van de benchmark of wilt u ook graag meedoen? Neem dan contact op met senior adviseur Angid Pons via telefoonnummer 06 - 27 04 79 14 of per e-mail naar angid.pons@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

NIEUWS SOCIAAL-DOMEIN

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement