1 feb 2021

Nieuwe regels voor cliëntervaringsonderzoek Wmo bieden kansen!

De VNG heeft de regels voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) per 1 januari 2021 aangepast. Dit betekent dat gemeenten wel nog een CEO Wmo moeten doen, maar dat ze zelf de onderzoeksmethode mogen bepalen. En dat is goed nieuws: gemeenten kunnen Wmo-cliënten nu namelijk bevragen met een methode die niet alleen aansluit op hun eigen informatiebehoefte, maar ook op de leefwereld van hun Wmo-cliënten.

Stel: je bent hulpbehoevend en krijgt van de gemeente ondersteuning op basis van de Wmo, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of dagbesteding. Je wilt het natuurlijk graag aan de gemeente laten weten als je blij bent met de ondersteuning of als er zaken zijn waar je minder gelukkig mee bent. Maar hoe doe je dat het liefst? Wil je online een vragenlijst invullen, wil je een papieren vragenlijst ontvangen of wil je juist liever je verhaal persoonlijk aan iemand vertellen? De nieuwe regels van de VNG voor cliëntervaringsonderzoeken, die zijn ingegaan op 1 januari 2021, spelen hierop in. Gemeenten moeten nog steeds een onderzoek uitvoeren onder hun Wmo-cliënten, maar ze mogen nu zelf de methode kiezen. Een methode die past bij hun eigen informatiebehoefte én die aansluit op de leefwereld van de individuele Wmo-cliënt.

Inwonersperspectief binnen de Wmo

Sinds 2015 zijn gemeenten in het kader van de Wmo verplicht om de ervaringen van inwoners met een Wmo-voorziening te in kaart te brengen. Hiertoe moesten zij in elk geval een set van tien verplichte vragen stellen aan hun inwoners. Het voordeel van deze aanpak is dat iedere gemeente dezelfde vragen stelt. Hierdoor kunnen ze via de website waarstaatjegemeente.nl zien waar ze staan ten opzichte van andere gemeenten. Het nadeel is dat gemeenten de vragen ervaren als hoog-over en generiek. De tien verplichte vragen zijn namelijk van toepassing op álle cliënten, met een veelvoud aan Wmo-voorzieningen – van taxipas tot dagbesteding. Hierdoor blijkt het in de praktijk lastig te achterhalen wat inwoners écht vinden van een bepaalde voorziening.

Belang van inwonersperspectief blijft

Met de nieuwe VNG-regels hebben gemeenten de kans om het inwonersperspectief nadrukkelijker op de agenda te zetten, omdat ze beter naar de verhalen van hun inwoners kunnen luisteren. Zij kunnen deze verhalen nu ook op een aansprekende manier terugkoppelen aan de gemeenteraad of aan andere inwoners. Daarnaast voelen Wmo-cliënten zich werkelijk gehoord als ze hun verhaal kunnen vertellen. De gemeente kan bovendien – voor zover mogelijk – verbeteringen doorvoeren in haar werkwijze.

Methode sluit aan op doelgroep

BMC juicht het toe dat gemeenten nu ook voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo de ruimte krijgen om een eigen onderzoeksmethode te kiezen. Bij mensen met dementie die naar een zorgboerderij gaan past een diepte-interview waarschijnlijk beter dan een papieren vragenlijst. Tegelijkertijd is een papieren vragenlijst mogelijk wel geschikt als de gemeente gesloten vragen heeft over vervoer voor mensen met een taxipas. 

Meer informatie?

BMC heeft veel ervaring met het uitvoeren van het cliëntervaringsonderzoek Wmo. In 2020 deden wij dit voor meer dan tachtig gemeenten. Wil u meer weten over de cliëntervaringsonderzoeken van BMC? Bekijk dan onze brochure of neem contact op met Wouter Witteveen of Hinke Stallen.

Contact

Hinke Stallen Sociaal Domein senior onderzoeker/adviseur 06 - 20 70 22 23
Wouter Witteveen senior onderzoeker/adviseur 06 - 20 08 59 88
ONDERZOEK SOCIAAL-DOMEIN SOCIAAL-DOMEIN WONEN,-ZORG-EN-VEILIGHEID WMO

Gerelateerde artikelen