19 okt 2018

De eerste 5 maanden AVG; waar staan we?

De nieuwe privacywet. Of voor de iets meer ingewijden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Van kracht geworden op 25 mei 2018. Waar staan we?

Er is door organisaties veel tijd en energie geïnvesteerd om op die datum de AVG geïmplementeerd te hebben. Dat is (nog) niet in alle gevallen gelukt. Vaak bleek de implementatie toch meer tijd te kosten dan vooraf ingeschat. Incidentenmanagement Daarbij is veel tijd gaan zitten in incidentele werkzaamheden. Bijvoorbeeld het opstellen van een register van verwerkingen, het aanpassen van de privacyverklaring op de website, het (alsnog) afsluiten van verwerkersovereenkomsten en het behandelen van verzoeken van betrokkenen tot inzage of verwijdering van hun gegevens.

Waar staan we nu en hoe kunnen we dit verbeteren?

Download het artikel

Meer informatie

Wilt u meer weten welke verplichtingen er zijn of wilt u hulp bij de uitvoering daarvan? Neem dan contact op met onze senior adviseurs. Zij helpen u graag verder.

Alex Commandeur (alex.commandeur@bmc.nl | 06 – 82 12 03 17)
Julius Duijts (julius.duijts@bmc.nl | 06 – 29 52 55 31)

NIEUWS INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT DATA-EN-DIENSTVERLENING PRIVACY INRICHTING-AVG

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement