17 jun 2020

De coronacrisis als versneller van digitalisering

De coronacrisis plaatst gemeenten voor grote opgaven, maar creëert ook nieuwe kansen. In vier webinars neemt adviesbureau BMC bestuurders bij gemeenten mee in deze transitie. Het eerste webinar, op 24 juni 2020, staat in het teken van de digitale transformatie. Sprekers Rob van 't Zand en Giovanni Wouters lichten een tipje van de sluier op. 

De coronacrisis geeft gemeenten, min of meer noodgedwongen, een enorme digitale impuls. Daarvan zijn Rob van 't Zand en Giovanni Wouters, senior adviseurs bij BMC, overtuigd. 'Het mooie is dat dit over het algemeen goed en zonder al te veel problemen verloopt', vertelt Van 't Zand. 'Nu we langzaam gewend raken aan de nieuwe situatie is het zaak dat gemeenten zich realiseren dat de coronacrisis de weg plaveit om de digitale transformatie versneld door te zetten. Doorpakken is het devies.' Wouters vult aan: 'De coronacrisis biedt gemeenten de kans een enorme impuls te geven aan datagedreven werken.'

Complexe opgaven doorgronden

Maar waarom moeten gemeenten nu dan doorpakken met de digitale transformatie? Volgens Wouters is het zaak dat gemeenten de coronacrisis én andere complexe opgaven goed weten te doorgronden. 'Want alleen zo kunnen ze beleid maken dat hierop anticipeert. Dat kan door beter gebruik te maken van de data waar veel gemeenten en hun ketenpartners op dit moment al over beschikken.' Van 't Zand vult aan: 'En, niet geheel onbelangrijk, de hoeveelheid data neemt alleen maar toe. Reden genoeg om hier nu serieuze stappen in te zetten.'

Grip op de situatie

Van 't Zand geeft een voorbeeld: 'De coronacrisis heeft impact op allerlei domeinen: sociaal-economisch, gezondheid, het welbevinden van burgers, et cetera. Gemeenten vragen zich terecht af hoe ze hierop moeten inspelen. Door het inrichten van een digitale omgeving, die ook informatie bevat van ketenpartners als UWV, de GGD, scholen en culturele organisaties, hebben ze meer grip op de situatie. Zo kunnen ze samen met hun partners analyseren wat er in de wijken gebeurt. En vervolgens bepalen welke maatregelen ze kunnen nemen.'

Technologie wordt politiek

Wouters geeft nog een reden waarom gemeenten de stap naar datagedreven werken moeten doorzetten. 'Technologie is niet alleen maar iets van techneuten. Omdat technologie en digitalisering een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, wordt het steeds meer politiek. Bestuurders kunnen er dan ook niet meer van wegblijven. Ze moeten er iets mee: welke technologieën gaan we als gemeente inzetten, hoe en met wie gaan we samenwerken en welke ethische kaders hanteren we hierbij? Als je hier nu niet serieus over nadenkt, overkomt het je. En dat moet je niet willen als bestuurder.'

Digitalisering doorzetten

Veel bestuurders zijn zich ook wel bewust van het feit dat ze 'iets met data' moeten. 'Ze weten vaak alleen niet hoe ze ermee moeten beginnen', stelt Van 't Zand. 'Dat leidt vaak tot uitstelgedrag en de gedachte dat het ook wel morgen kan. Hopelijk doet de shocktherapie die corona heet hen beseffen dat het ook vandaag kan.' Wouters vult aan: 'Een goed bestuurder kijkt vooruit - blijft niet oriënteren, maar pakt door. Tijdens ons seminar geven we handvatten en voorbeelden en hopen we burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen te inspireren om de digitale transformatie in hun gemeente door te zetten.'

Meer weten over de webinarserie 'De gemeente in transitie door de coronacrisis' of deelnemen? Ga dan naar www.bmc.nl/aanmelden

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op Rob van 't Zand via onderstaande gegevens.

Rob van 't Zand Bestuur & Organisatie, Informatie & Gegevensmanagement partner data en digitalisering 06 - 10 58 84 23 Bekijk profiel
OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING DIGITALE-TRANSFORMATIE

Gerelateerde artikelen