24 sep 2019

Waardegedreven werken? Bewust aan de slag!

Gemeenten hebben een groeiende behoefte om datagedreven te werken. Op zich een goed idee, al ziet onze senior adviseur Nico Brinkman gemeenten vaak worstelen met de plannen hiervoor. Hij schetst een aantal belangrijke valkuilen en hoe deze te voorkomen. 

Datagedreven werken biedt veel mogelijkheden, maar wordt tegelijkertijd nog vaak onterecht als een IT-kwestie gezien. Nico Brinkman geeft aan dat de politiek-bestuurlijke context waarin ambtenaren zich bevinden een andere veel voorkomende valkuil is. ‘Het is belangrijk te beseffen dat er een natuurlijke achterdocht bij inwoners is als het gaat om datagebruik.’

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Het artikel “Datagedreven werken? Bewust aan de slag!” van Nico Brinkman in het Binnenlands Bestuur geeft u meer inzicht.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over waardegedreven werken? Neem dan contact op met senior adviseur Nico Brinkman via telefoonnummer 06 - 51 37 69 48 of per email nico.brinkman@bmc.nl.

DIGITALISERING BESTUUR & ORGANISATIE PUBLICATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement