23 jul 2018

BMC Advies ondersteunt gemeente Eemnes bij dialoog met de samenleving

De opdracht: dialoog met samenleving verbinden aan bestuurlijke toekomst

Eemnes is een bijzondere plaats. Een kern met een beschermd dorpsgezicht omringd door een van de mooiste polders van Europa. En ook nog de best bereikbare plaats van Nederland! Daarnaast staat Eemnes landelijk bekend als een kleine gemeente die al vele jaren werkt aan haar bestuurs- en uitvoeringskracht en dit al in 2008 middels samenwerking en een ambtelijke fusie met Blaricum en Laren heeft vormgegeven. Een proces dat veel aandacht en navolging heeft gekregen. Het voordeel van een kleine gemeente (met 8.800 inwoners) gecombineerd met het voordeel van een grote organisatie. Een sterk lokaal georiënteerd bestuur, gericht op behoud en versterken van het dorpse karakter. Efficiënt en professioneel georganiseerd.

De BEL Combinatie heeft jarenlang als koploper gefungeerd op het gebied van intergemeentelijke samenwerking. De tijd heeft intussen niet stil gestaan. Vanwege bestuurlijke, financiële, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen, is het voor Eemnes van belang zich opnieuw te oriënteren op haar bestuurlijke toekomst, bestuursstijl, organisatievorm en interactie met de samenleving. Ook het bestuurskrachtonderzoek van de provincie Noord-Holland, waarin Blaricum en Laren onderwerp van onderzoek waren, was van belang voor een herijkte (gezamenlijke) toekomstvisie. Centrale vraag voor Eemnes: wat zijn de verwachtingen en eisen aan het gemeentebestuur van de toekomst en hoe dit te vertalen naar bestuurlijke samenwerkingsmodellen?

Vernieuwende methode: participatie en interactie centraal

BMC Advies heeft gekozen voor vernieuwende methodes om de dialoog met de samenleving te verbinden met de bestuurlijke toekomst van Eemnes. Met onder meer hulp van een social media campagne, speeddates met raadsleden, werkateliers met ondernemers en organisaties, een grote inloopbijeenkomst voor de gemeenteraad en inwoners met sprekers vanuit andere delen van Nederland, drie (digitale) burgerpeilingen en de inwonertop E100 (met 100 gelote inwoners) zijn de kernwaarden van Eemnes, samenlevingskracht en de voorkeuren voor samenwerking met andere gemeenten in kaart gebracht. Een impressie van de inwonertop E100 en de uitkomsten kunt u hier bekijken:

Opbrengst en impact: startpunt van een nieuwe relatie

De dialoog met de samenleving heeft het gemeentebestuur inzicht gegeven in de kernwaarden en het profiel van de gemeente. Ook zijn door de samenleving randvoorwaarden geformuleerd voor de toekomstige bestuurlijke samenwerking van de gemeente. Daarbij is de gemeente op een nieuwe, experimentele manier in contact gekomen met inwoners, bedrijven en organisaties. De ingezette beweging krijgt dan ook een concreet vervolg: zo zijn er diverse werkgroepen na de E100 actief aan de slag gegaan en gaan bestuurders en ambtenaren gebruik maken van de losgekomen samenlevingskracht.

Download de rapportage.

Meer informatie over het traject is te vinden op de website van de gemeente Eemnes.

Meer weten

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met Jasper de Wit, partner Bestuur en Organisatie, via telefoonnummer 06-10580684 of per e-mail naar jasper.de.wit@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement