Jasper de Wit

Jasper de Wit

Bestuur & Organisatie partner
Grenzeloos samenwerken is een menselijke kunst: op zoek naar ontwikkelkracht!
Als partner Bestuur & Organisatie bij BMC word ik gedreven door een passie voor verbetering in het openbaar bestuur. Verbetering ontstaat door de (onverwachte) ontmoeting van mensen, ideeën en oplossingen. In mijn opdrachten hanteer ik een frisse blik en ga resultaatgericht en verbindend te werk. Op zoek naar de toegevoegde waarde. Durf te koesteren én te vernieuwen. Op en neer te schalen: van straat tot regio. Op zoek naar de ontwikkelkracht van het openbaar bestuur!

Recente opdrachten:
  • Diverse bestuurs- en (regionale) samenwerkingskrachtonderzoeken
  • Evaluaties van ambtelijke fusieverbanden
  • Organisatieontwikkelings- en leiderschapstrajecten vanuit de bedoeling (van missie en visie naar doen!)
  • Opstellen toekomstvisies, strategische regionale agenda’s en uitvoeringsprogramma’s
  • Onderzoeken naar bestuurscultuur en samenspel/participatie samenleving-raad-college-organisatie

Contact

Jasper de Wit

Stel uw vraag aan Jasper de Wit

partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?

    Gerelateerde adviseurs