Module 1: Workshop Simulatie Datateam®-methode

Met behulp van de workshop Simulatie Datateam®-methode (module 1) kunnen scholen kennismaken met de Datateam®-methode en bewustwording over datagebruik creëren. In de workshop worden de achtergrond, stappen en concrete voorbeelden van de methode besproken op een interactieve manier. Op basis hiervan kunnen deelnemers de mogelijkheden van datagebruik in hun school concreet bespreken. De workshop kan voor 10-30 personen in de school samen aangeboden worden.

Bovendien kan de workshop als startpunt dienen voor een intensief begeleidingstraject (module 3), waarbij ook collega’s (naast de datateamleden) kunnen kennismaken met de Datateam®-methode. Het is belangrijk voor het datateam en de school als geheel dat het datateam input van collega’s gebruikt voor het proces (bijv. input voor de hypotheses over de oorzaak van het probleem, delen van bevindingen data-analyse, invoeren maatregel) en regelmatig met collega’s buiten het datateam overlegt over de resultaten en conclusies. Met behulp van deze workshop krijgen ook collega’s buiten het team in vogelvlucht een beeld van de manier van werken met de Datateam®-methode, om de communicatie over proces, voortgang en uitkomsten vanaf de start van dit traject te bevorderen. De workshop is daarom ook opgenomen als onderdeel van module 3.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?