Maatschappelijk Vastgoed: Maatschappelijk Vastgoed

Hoe zorg ik ervoor dat mijn maatschappelijk vastgoed nog aansluit bij de wensen van de inwoners en betaalbaar blijft?

Verenigingen, scholen en maatschappelijke instellingen maken gebruik van maatschappelijk vastgoed. Het aanbod is in de loop van vele decennia ontstaan, maar past vaak niet langer bij de hedendaagse wensen van gebruikers en de beleidsdoelstellingen van de gemeente.

BMC helpt gemeenten om inzicht te krijgen in het functioneren van de bestaande vastgoedportefeuille (bezetting en benutting), de exploitatiekosten en de aansluiting bij de vraag van de inwoners. BMC vertaalt wensen van inwoners en gemeente naar een voorzieningenplanning en afwegingskader.

Download de flyer

Voorbeelden van onze diensten en producten zijn:

  • Vraag-en-aanbodanalyse maatschappelijk vastgoed

  • Professionaliseren vastgoed organisatie en subsidies

  • Voorzieningenplanning en afwegingskader

  • (Her)ontwikkeling multifunctionele accommodaties (MFA)

  • Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Een praktijkvoorbeeld

De gemeente Aa en Hunze wilde inzicht in het fysieke aanbod van maatschappelijk vastgoed en de exploitatie daarvan. Samen met BMC formuleerde de gemeente integraal vastgoedbeleid. De gemeente beschikt nu over een afwegingskader op basis waarvan zij initiatieven uit de samenleving faciliteert met passende huisvesting en vastgoed kan afstoten dat niet langer bijdraagt aan de inhoudelijke beleidsdoelen.

BMC biedt oplossingen voor uw maatschappelijk vastgoed vraagstukken in de volle breedte. Ga hiervoor naar: Maatschappelijk Vastgoed op de kaart.

Meer informatie

Wilt u weten wat BMC voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Joris Stok, partner Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 06 - 13 24 65 02 of per e-mail naar joris.stok@bmc.nl, of senior adviseur Patrick Gering, via telefoonnummer 06 - 57 88 21 11 of per e-mail naar patrick.gering@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?