15 apr 2022

Een optimaal ingericht proces voor instroom van nieuwe cliënten

Met focus op meerwaarde voor de cliënt.

Als zorgaanbieder heeft u dagelijks te maken met de instroom van nieuwe cliënten. Het is heel belangrijk dat dit proces soepel verloopt, zowel voor uw cliënten als voor u en uw medewerkers. In de praktijk is de situatie echter zo complex dat het niet meevalt om de instroom goed te stroomlijnen. Zo moet u rekening houden met verschillende zorg en- financieringsvormen (Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw), diverse verwijzers (bijvoorbeeld huisartsen) en onderlinge afstemming binnen uw eigen organisatie - vaak via meerdere managementlagen.

Deze complexiteit kan leiden tot: 

  1. Frustraties onder cliënten en hun naasten, bijvoorbeeld doordat zij meerdere keren dezelfde vragen moeten beantwoorden; 
  2. Frustraties onder medewerkers, bijvoorbeeld door overbodige administratieve handelingen en onvoldoende gedocumenteerde overdrachtsmomenten; 
  3. Onnodige vertraging in het instroomproces.

Is er in uw organisatie ruimte voor verbetering bij de instroom van nieuwe cliënten? De ervaren zorgadviseurs van BMC faciliteren en ondersteunen u graag met een optimale inrichting van het instroomproces door te focussen op meerwaarde voor de cliënt. In dit artikel leggen we uit wat de mogelijkheden zijn en welke stappen wij zetten om het instroomproces van nieuwe cliënten in uw organisatie samen te verbeteren.

Waardegedreven optimaliseren: de lean-methode

BMC heeft veel ervaring met het optimaliseren en vereenvoudigen van bedrijfsvoeringsprocessen in de zorg. We werken niet alleen aan een soepele instroom van cliënten, maar bijvoorbeeld ook aan een efficiënte afhandeling van VIM-meldingen of een optimale afwikkeling van zorgdeclaraties. Daarbij volgen onze adviseurs altijd een waardegedreven aanpak. We richten processen zo in dat ze met een minimale inspanning een maximale waarde opleveren voor de cliënt. 


Om die maximale waarde voor de cliënt te bereiken, hanteren we de lean-methode. Deze methodiek stelt de cliënt centraal en gaat uit van het creëren van maximale waarde voor de cliënt, tegen minimale inspanning. Dit wordt met name bereikt door de onnodige stappen in processen te identificeren en deze waar mogelijk te elimineren. Dit resulteert in een slim ingericht proces, waarbij elke stap (voor zover mogelijk) van toegevoegde waarde is voor de cliënt. 

De bij het proces betrokken medewerkers gaan zelf aan de slag met het toepassen van de leanmethode. We gaan ervan uit dat zij vanuit hun praktijkervaring het beste kunnen bepalen waar kansen liggen om slimmer en efficiënter te werk te gaan. Een van onze zorgadviseurs helpt hen om het bestaande proces stap voor stap te doorlopen en waar mogelijk te optimaliseren. Zo profiteert u van onze uitgebreide kennis en ervaring op verschillende zorggebieden, zoals kwaliteit, procesoptimalisatie, projectmanagement, verandermanagement HR en financiën.

In de brochure ‘Een optimaal ingericht proces voor instroom van nieuwe cliënten’ leest u meer over hoe onze aanpak is opgebouwd en wat de meerwaarde is voor uw zorgorganisatie en cliënten. 

Download brochure

Meer informatie

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw organisatie. Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Tom winkel via onderstaande gegevens. 

Contact

Tom Winkel Zorg commercieel manager 06 - 82 97 24 89 Bekijk profiel
OPLOSSING ZORG