6 aug 2018

Slim bezuinigen op uw onderhoudsuitgave

Onderhoudsuitgaven voor vastgoed zijn circa 30% van uw jaarlijkse kasstroom. In een tijd van economische recessie is het van belang dat er kritisch wordt gekeken naar deze forse uitgaven. Goed onderhoud kost geld, maar kan het nog slimmer of efficiënter? En waar zitten de mogelijke kostenbesparingen in de bestaande meerjarenonderhoudsbegroting, zonder afbreuk te doen aan de gewenste kwaliteit?

Second opinion op cruciale onderdelen

Een second opinion van één de vastgoedspecialisten van BMC geeft u inzicht in deze vragen. Een goed overzicht van uw huidige en toekomstige financiële lasten vereist dat de juiste waarden in uw meerjarenonderhoudsbegroting staan. Met een goed opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting heeft u een duidelijk financieel en technisch onderbouwd overzicht voor de komende jaren.

Een second opinion wordt uitgevoerd op de waarden van de volgende cruciale onderdelen van uw meerjarenonderhoudsbegroting:

  • Actuele verhuureenheden (verkoop) en complexindeling

  • Hoeveelheden en prijsniveau van onderhoudsactiviteiten

  • Actualisatie van uitgevoerde projecten

  • Conditiemeting van op te nemen bouwdelen

  • Clusteren van activiteiten in de jaarbegroting

  • Kostenindexering, in overleg

Werkwijze

De vastgoedspecialisten van BMC geven u een second opinion over een deel van uw meerjarenonderhoudsbegroting. Dit is afhankelijk van de grootte van de afgesproken steekproef. De opname in de praktijk wordt gedaan op basis van de door BMC vastgestelde normen, uitgangspunten en conditiemetingen.

De resultaten van de steekproef worden vergeleken met de waarden van de eigen meerjarenonderhoudsbegroting. Na vergelijking van beide waarden adviseren wij u over de accuraatheid van uw eigen waarden, eventuele aanpassingen in het onderhoudsbeleid en de planning van de onderhoudsactiviteiten.

Wij hanteren een prijs voor deze dienstverlening van € 1,- per m²

Download de leaflet

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Henrike Klok, managing partner Wonen & Woningcorporaties, via telefoonnummer 06 - 23 77 40 97 of per e-mail naar henrike.klok@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement