30 nov 2018

Passend Onderwijs doe je niet alleen

Dilemma’s delen, ambities formuleren en dan samenwerken. Drie sleutels om Passend Onderwijs succesvol te maken. Voor alle kinderen moet er een passende onderwijsplek zijn. Liefst op een gewone school zo dicht mogelijk bij huis. Als het echt nodig is in het speciaal onderwijs.

Leraren en schoolleiders krijgen in het nieuwe stelsel nog meer voor hun kiezen. Schoolbestuurders staan voor de opdracht de verbinding tussen leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, collega-bestuurders, jeugd- zorginstellingen en gemeenten vorm te geven. Een complexe opdracht, waarbij veel inhoudelijke, strategische en financiële belangen een rol spelen. Passend Onderwijs gaat te veel over de structuur van zorg en begeleiding, terwijl het meer zou moeten gaan over de betekenisvolle relaties tussen leraar en leerling.

BMC heeft inzicht op basis van onderzoek, expertise en ervaring en biedt integrale oplossingen, die betekenisvol zijn op alle niveaus in de organisatie van onze opdrachtgever. En duurzaam, omdat de nieuwe praktijk betaalbaar, bestuurbaar en maatschappelijk relevant is. Onze aanpak verbindt en onze experts bouwen bruggen in het belang van de inwoner, de cliënt en de leerling.

Download leaflet

Advies en Implementatie

BMC ondersteunt schoolbestuurders, jeugdzorginstel­lingen en gemeenten, zowel bij organisatievraagstukken als bij de totstandkoming van de verbinding met andere partijen. Concreet ondersteunen onze (senior) adviseurs, interim­managers, projectleiders en onderzoekers onze opdrachtgevers op het thema Passend Onderwijs bij:

 • strategisch advies en implementatie: wij ondersteunen scholen bij het vormgeven van passend onderwijs in de schoolorganisatie;

 • onderzoek en begeleiding van kansrijke samenwerkings­ verbanden:

  • samenstellen en analyseren van meerjaren­begrotingen;

  • inventarisatie en analyse van verschillende bestuurs­ modellen;

  • interim­ondersteuning met kwartiermakers Passend Onderwijs, projectleiders, interim­coördinatoren/ managers;

 • ontwikkelen van het verplichte schoolondersteunings­ profiel en ondersteuningsplan. Tevens kan BMC opleidingen verzorgen op het vlak van handelings­ gericht werken.

Capaciteitsoplossingen

BMC ondersteunt opdrachtgevers die tijdelijk, snel en flexibel behoefte hebben aan extra capaciteit. Concreet detacheren wij:

 • projectleiders;

 • strategisch adviseurs;

 • kwartiermakers;

 • beleidsmedewerkers;

 • interim-­managers;

 • teamleiders.

BMC-­experts beschikken over ruime praktijkervaring en weten dus precies welke dilemma’s een rol spelen bij het tot stand komen van duurzame samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Jurgen Weijers via telefoonnummer 06 - 10 05 75 62 of per e-mail naar jurgen.weijers@bmc.nl

OPLOSSING PRIMAIR ONDERWIJS

Jurgen Weijers Bestuur & Organisatie, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs managing consultant 06 - 10 05 75 62 Bekijk profiel

Download leaflet

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement