30 jul 2018

Onderzoeksaanbod Omgevingsrecht

Op het gebied van het Omgevingsrecht hebben zich in korte tijd belangrijke veranderingen voltrokken.

  • Het aantal vergunningaanvragen is drastisch gedaald, omdat zowel bouwpartijen als huishoudens voorzichtig zijn geworden om te investeren.

  • De vergunningverlening is niet meer kostendekkend, doordat de gemeenten wel de kosten maken, maar veel minder inkomsten verwerven uit leges.

  • Vergunningen op het gebied van ruimte en milieu zijn vervangen door één integrale (Omgevings)vergunning.

  • Voor de uitvoering van bepaalde taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) opgezet.

Deze veranderingen betekenen dat de informatie van enkele jaren geleden geen antwoord meer geeft op de vraag welke ingrepen nodig zijn. Cruciaal is dat uw organisatie beschikt over actuele sturingsinformatie, om op basis daarvan het bestaande beleid te evalueren en nieuw beleid op te stellen om vervolgens maatregelen te treffen die aansluiten bij de actualiteit.

Download de brochure met het onderzoeksaanbod Omgevingsrecht voor gemeenten, waaronder de Wabo-benchmark.

Download de brochure

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Angid Pons via telefoonnummer 06-27047914 of per e-mail naar angid.pons@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement