3 aug 2018

Eenvoudige en consistente zorgadministratie essentieel voor kloppende financiële jaarafsluiting

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde zorg voor jeugd en volwassenen. Helaas verlopen in veel gevallen de administratieve en financiële processen met zorginstellingen nog niet soepel. Processen tussen zorgaanbieders en gemeenten sluiten niet voldoende op elkaar aan en daarmee ontstaan er problemen bij de controle van de jaarrekening. 

Een goed ingerichte zorgadministratie, ondersteund door een goed softwarepakket, voorkomt vertragingen in de goedkeuring van de jaarrekening. Eenvoud en consistentie in de afspraken tussen partijen is daarbij essentieel.

Onze aanpak voor het optimaliseren van de processen en de administratie begint met het in beeld brengen van de diverse eisen vanuit de eigen financiële verordening en het controleprotocol. Daarna worden de diverse administratieve processen vastgelegd en vindt er een beoordeling plaats van de softwarematige verwerking van de financiële administratie. Op basis van deze beoordeling wordt er een implementatieplan opgesteld om de financiële administratie te optimaliseren.

Lees meer over onze aanpak

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Julius Duijts. U kunt hem telefonisch bereiken via (033) 496 52 00 of per e-mail naar julius.duijts@bmc.nl.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING INFORMATIEBEVEILIGING PRIVACY PRIVACY-EN-GOVERNANCE INFORMATIEBEVEILIGING-EN-GOVERNANCE

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement