17 feb 2022

De fitte gemeente: organisatie in beweging

De maatschappelijke opgaven van vandaag én morgen vragen veel van uw organisatie: bestuurlijke ambities, nieuwe wet- en regelgeving. In tijden waarin zelfsturing, opgavegericht werken en programmatische aanpakken steeds vaker onderdeel zijn van een grotere, impactvolle sturingsfilosofie, is iedere organisatie volop in beweging en op zoek naar een passende balans. De samenleving en partijen in de regio vragen daarnaast om een sterke en ‘samenwerkingsvaardige’ organisatie.

Arbeidsgerelateerde uitdagingen

Daarnaast zijn er veel arbeidsgerelateerde uitdagingen waar u als gemeente voor staat. Denk bijvoorbeeld aan een ongelijke leeftijdsopbouw onder de medewerkers, vergrijzing van uw personeel en een hoge werkdruk. Ook is het moeilijk om nieuwe medewerkers aan te trekken en te behouden. Gegeven deze omstandigheden, is werken aan de weerbaarheid en wendbaarheid van uw organisatie geen overbodige luxe.

Werken aan blijvend aanpassingsvermogen

Het opgavepakket en de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten is de afgelopen jaren groter geworden. Ook de verwachtingen ten aanzien van gemeenten komen steeds hoger te liggen. Gemeenten moeten zich voortdurend ontwikkelen om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen. Voor die ontwikkeling is geen blauwdruk voorhanden. Wie doelen wil bereiken in een dynamische omgeving, moet werken aan een blijvend aanpassingsvermogen.

Gemeente fit krijgen

Daarom is het belangrijk om de organisatie en het personeel beweeglijk te maken. Dat lukt alleen als iedereen zich bewust wordt van de veranderende omgeving en in staat én bereid is om mee te veranderen. Met name het bestuur en het management moeten de urgentie om in beweging te komen, voelen: zij zijn degenen die het werken aan blijvend aanpassingsvermogen in gang moeten zetten. Een flinke opgave, waarbij een optimale inzet van iedereen nodig is. Zaak dus om de gemeentelijke organisatie fit te krijgen.

Wat speelt op welk niveau?

BMC helpt gemeenten graag bij het toepassen van de aanpak Fitte Gemeente om de organisatie fit te krijgen. Om de beweging in gang te krijgen, kijken we eerst op welk niveau de vraag speelt: op bestuurlijk niveau - hoe gaan we onze gemeente sturen en inrichten? - op organisatorisch niveau - is afdeling X voldoende ‘fit’ voor de toekomst? - en op medewerkersniveau - hoe kunnen wij onze teams een boost geven zodat ze beter gaan samenwerken? Voor al dit soort vragen hebben wij met onze kundige adviseurs en inzet van de juiste middelen een passende oplossing.

Meer informatie

Meer weten over dit onderwerp en onze aanpak? Download het whitepaper ' De fitte organisatie - Uw potentieel toegesneden op uw ambities?'

Download het whitepaper 'de fitte organisatie'

Voor meer informatie over de fitte organisatie kunt u contact opnemen met Saskia Jansen, Benno Wiendels, Esin Aközbek of Judith Hendriks.

Contact

Saskia Jansen managing consultant 06 - 83 08 89 72
Benno Wiendels HRM Senior adviseur bij BMC 06 - 29 53 47 36
Esin Aközbek senior adviseur / manager Jong HRM bij BMC 06 - 10 29 62 37
Judith Hendriks managing consultant 06 - 10 80 80 28

Gerelateerde artikelen

ARBEIDSMARKT OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING

Download Whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement