14 apr 2020

Continuïteit van zorg waarborgen – en waardegedreven werken?

Uitvoerenden in het zorgveld hebben nu alle hens aan dek. Bewonderenswaardig is de wijze waar op de zorg en hulpverlening omgaan met alle aanpassingen. Maar toch, vroeg of laat hopen we Covid-19 te temmen, zullen we evaluerend vooruitkijken en ontstaat er weer ruimte voor kwaliteit.

Zo buigt BMC zich bijvoorbeeld over de vraag hoe we onze nieuwste ervaringen (over de grenzen van afdelingen of organisaties heen) voor een waardegedreven cliëntbenadering kunnen inzetten. Daarbij denken we aan doelmatige inzet en gebruik van e-Health tools, als ondersteuning voor bijvoorbeeld de inrichting van nieuwe werkprocessen, privacy-vraagstukken en organisatieaanpassingen.

Welke vraagstukken komen er zoal op zorgorganisaties af?

  • Hoe houd je enerzijds het primaire proces op orde en voorkom je tegelijkertijd een nieuwe crisis doordat essentiële taken stil zijn komen te liggen?
  • Hoe gebruiken we e-Health op een waardegedreven manier?
  • Hoe kunnen we burnout, trauma of uitval door stress en overbelasting voorkomen voor onze zorgprofessionals en andere uitvoerenden?
  • Welke nieuwe modellen kunnen we nu al onderzoeken en voorbereiden voor een betere samenwerking binnen ons netwerk?
  • Hoe kan ik met een veranderde organisatie in een nieuw veld goed presteren?
  • Welke leerpunten uit de crisisperiode zijn het waard om te implementeren in de nieuwe organisatie?
  • Hoe ontwikkelen we datamodellen om sneller en beter geleverde inspanningen te analyseren en prognoses te kunnen maken om achterstanden weg te werken of te voorkomen?

Van keten naar netwerk

Tussen de acute hulpvragen horen we bij onze partners alweer de ondertoon: “Hoe borgen we de kwaliteit van de geleverde zorg en benutten we kansen voor innovatieve oplossingen?” Twee aspecten die in deze crisis een belangrijke rol spelen zijn: de waarde van samenwerken en de inzet van technologische mogelijkheden.

Nog maar kortgeleden werkten we vooral binnen de eigen keten, waarbij processen veelal achter elkaar worden uitgevoerd. Nu zien we dat we versneld transformeren naar een netwerksamenwerking, waarbij de focus ligt op samenhangend maatwerk, dat waarde moet toevoegen aan het leven van de cliënt of patiënt.

Op basis van de nieuwste inzichten weten we hoe we organisaties versneld kunnen opbouwen, aanpassen of intensiveren in een functioneel, samenhangend netwerk. Dit zal nodig zijn om ook na de crisis de continuïteit van zorg te waarborgen. Wij zijn klaar om uw organisatie bij te staan.

Contact

Neem gerust contact op met onderstaande collega’s om uw uitdagingen nu en in de nabije toekomst te bespreken.

OPLOSSING JEUGDHULP ZORG SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP

Contact

Erwin Scheepers Zorg senior accountmanager 06 - 53 22 89 39 Bekijk profiel
Eelke Brouwer Jeugdhulp senior accountmanager 06 - 22 09 75 82 Bekijk profiel

Gerelateerde artikelen