1 okt 2020

Ondersteuning van uw zorgorganisatie in tijden van crisis

De ontwikkelingen rondom Corona  (COVID-19) volgen elkaar snel op. Zeker voor zorgorganisaties is het cruciaal om snel te reageren. Om de primaire zorg draaiende te houden wordt op talloze gebieden bijna het onmogelijke gevraagd. BMC heeft adviseurs met ruime ervaring in de zorgsector voor u klaar staan die u en uw organisatie de juiste ondersteuning bieden.

Download de informatiebrochure

Praktische ondersteuning van zorgaanbieders, gemeenten en GGD’s

In de media staan de zorgverleners die hard werken om deze crisis het hoofd te bieden dagelijks centraal. Terecht, zij vangen de klappen op. Maar dat betekent niet dat we de ring van zorg om hen heen vergeten. Vanuit geïmproviseerde thuiswerkplekken zorgt Team Kantoor dat de hele organisatie ‘in de benen blijft’. Daarbij kan geen enkele schakel in de keten worden overgeslagen. Hulde dus ook voor de crisisteams, projectleiders en stafdiensten van Financiën, P&C, HRM en secretariaten. Zij houden de kritische processen in de lucht en vertalen de vele adviezen van de buitenwacht – van Ministeries tot RIVM –  naar werkbare instructies en protocollen voor de zorgverleners.

De kracht van elke dag een beetje beter

Bij BMC herkennen wij de gedrevenheid van zorgverleners, hulpverleners en hun ondersteunende stafdiensten om dagelijks het verschil te maken. Samen zorgen zij ervoor elke dag een beetje beter aansluiting te vinden bij de wensen en behoeften van cliënten. In tijden van crisis is improvisatie noodzakelijk, echter dient ook vooruit gekeken te worden. De kracht van BMC zit in onze gezamenlijke gedrevenheid om zorgaanbieders, GGD’s en gemeenten elke dag een beetje beter te maken. BMC doet dit vanuit de filosofie waardegedreven zorg gebaseerd op de theorie van Porter. Dit betekent dat de waarde van de geleverde zorg gebaseerd is op duurzame resultaten voor cliënten en dat deze resultaten meetbaar en kenbaar zijn.

Continuïteit van de zorg begint nu

Onafhankelijk van de vraag en welke vorm van zorg u biedt, ondersteunen onze adviseurs u om de continuïteit in uw organisatie te borgen, voor nu én straks. Met praktische steun en support voor uw professionals nu, maar ook bij het opvangen van projecten die nu blijven liggen, maar straks weer opgepakt moeten worden. Bij veel vraagstukken kunt u vast wel een steuntje in de rug gebruiken. 

  • Overbelasting voorkomen en beperkte beschikbaarheid helpen oplossen
  • Zorg om het welzijn van uw zorgprofessionals. Denk hierbij aan roostering, aanscherpen van protocollen en richtlijnen en administratieve ondersteuning. 
  • Moral support met hulp van video-coachingsessies; ook voor managers en projectleiders
  • Tijdelijke praktische ondersteuning van de klantadviseurs, telefonisten, zorg en/of financiële administratie, noodzakelijke inventarisaties, bevoorrading of andere kritische processen
  • Crisiscommunicatie: ondersteuning van uw organisatie op het gebied van (crisis)communicatie, informatievoorziening en instructies voor cliënten en burgers
  • Voortgang van administratieve en financiële processen, bijzondere verzekeringsvraagstukken
  • Ondersteuning bij het aanvragen van additionele financiële middelen

Focust u zich op het leveren van zorg, dan ondersteunen wij uw organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de inzet van een BMC-er? Download dan de brochure 'Hoe om te gaan met COVID-19 in de zorg?' Of neem vrijblijvend contact op met één van onze collega’s via 033 - 4459577.

OPLOSSING ZORG