Verdieping interne auditor voor de Wet Politiegegevens voor Boa’s (Wpg)

Voor leidinggevenden, programmamanagers en directieleden die leiding geven aan een veranderingsproces in de eigen organisatie. Of die zich daarop willen voorbereiden.

 • opleidingsvorm: training

 • domein: Intern- en publiek domein

 • voorkennis: Avg en UAvg

 • duur: halve dag

 • 17 september van 09:30 tot 13:30

Startdata en inschrijven

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor (senior)adviseurs, privacy officers, functionarissen gegevensbescherming en informatieadviseurs. Voorkennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Uitvoeringswet AVG (UAVG) is een pre, omdat deze de basis vormen van veel auditonderwerpen. De focus ligt op het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om problemen te beheren die zich kunnen voordoen tijdens interne en externe Wpg-audits. 

Doel

Organisaties die Boa’s in dienst hebben moeten jaarlijks interne audits uitvoeren volgens de Wet Politiegegevens (Wpg). Bij boa’s kan het bijvoorbeeld gaan om Boa’s in de openbare ruimte, leerplichtambtenaren of sociaal rechercheurs. De interne audits kunnen worden uitbesteed, maar veel organisaties willen dit zelf gaan doen. Veel mensen hebben onze Opleiding tot Wpg interne auditor gevolgd. Speciaal voor hen, FG, Privacy Officers en andere Wpg-auditoren bieden we deze extra training aan om de kennis en vaardigheden te verdiepen op basis van de (eerste) ervaringen met in- en externe audits.

Daarom behandelen we de volgende onderwerpen, waarbij zowel de deelnemers als de trainer hun praktijkervaringen inbrengen:

Inhoud

In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Waar loop je tegen aan bij de uitvoering van audits?
 • Evalueren van een auditrapport van anderen?*
 • Documentatieverzoek – hoe doe je het handig?
 • Verdiepen van de beoordeling van een aantal onderwerpen, zoals
  • Beoordelen van Processen Verbaal
  • Beoordelen van autorisaties en logging in Wpg-applicaties en kantoorautomatisering
  • Beoordelen van auditrapporten die niet speciaal voor de Wpg zijn opgesteld (bijv. SOC2, ISAE3402)
 • Ontwikkelingen rond leerplicht en Wpg
 • Auditlast vs. aantal boa’s
 • De relatie tussen FG en auditor
 • Dashboard Wpg compliance - sturen zonder audit
 • Door de deelnemers ingebrachte onderwerpen

* we nodigen de deelnemers uit hun eigen in- of externe auditrapporten in te brengen. In de training wordt de interactieve les met inbreng van de praktijk van de deelnemers, afgewisseld met praktische opdrachten waarin de stof wordt toegepast.

Resultaat

Aan het eind van de training heb je:

 • Een diepgaand begrip van de uitdagingen en mogelijke problemen bij Wpg-audits.
 • De vaardigheden om efficiënt problemen op te lossen die je tegenkomt tijdens het uitvoeren van deze audits.
 • Toegenomen vertrouwen om complexe audit situaties in je functioneren als auditor of auditee effectief aan te pakken.
 • Een solide basis om je expertise op het gebied van Wpg-audits verder uit te bouwen en je professionele ontwikkeling te stimuleren.

Opzet

 • Duur training: halve dag
 • Aantal deelnemers: 6 tot 12 

Trainers

Julius Duijts:masterclass veranderkracht portret trainer jannie lammers

De training zal worden verzorgd door Julius Duijts. Hij is een ervaren trainer en expert op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Hij heeft diverse gemeenten en andere organisaties in het publieke domein begeleid bij de implementatie van de Wpg, Avg en de BIO. Hij is gecertificeerd door internationale beroepsverenigingen als Certified Information Systems Security Professional (CISSP) en als Certified Information Privacy Professional (CIPP/E). Daarnaast is en hij is gecertificeerd als Certified Ethical Hacker (CEH) en is hij opgeleid als auditor voor interne Wpg-audits.

Kosten

€ 450 excl. btw (inclusief studiemateriaal, locatie- en arrangementskosten

Inschrijven en startdata

Startdata en inschrijven

Meer weten?

Wil je meer weten over deze masterclass? Neem contact op het BMC Ontwikkelcentrum: 033 - 445 90 94, academie@bmc.nl.

Meer weten over ons overige aanbod opleidingen en trainingen? Ga naar Training en opleiding.

Gerelateerde opleidingen en trainingen