Evaluatie Armoedebeleid

De Evaluatie Armoedebeleid meet prestaties op het gebied van armoedebeleid, de uitvoering, de kosten én de effecten. Juist in tijden van een nieuwe economische realiteit dient de gemeente haar regierol waar te maken en waar mogelijk haar beleid aan te scherpen. Daarbij is er meer aan de orde dan alleen bezuinigen en ombuigen. De meest kwetsbare inwoners zijn vaak personen met verscheidene problemen op het gebied van gezondheid, financiën, scholing, leefomgeving en maatschappelijke participatie. De evaluatie kan ook als monitor worden gebruikt.

Resultaat

  • Inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;

  • Inzicht in de kritische succesfactoren en verbeterpunten;

  • Inzicht in de kosten van het beleid;

  • Inzicht in de kansen voor verbetering van beleid en uitvoering.

Investering

Voor dit onderzoek wordt een offerte op maat gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement