Benchmark Werk & Inkomen basismodule

De Benchmark Werk & Inkomen is voor sociale diensten een middel om hun prestaties en werkwijzen op cruciale onderdelen in kaart te brengen en deze te vergelijken met die van andere gemeenten. De basisbenchmark geeft u onder andere inzicht in volumeontwikkelingen en budgetbestedingen. De benchmark bevat gegevens van alle deelnemende gemeenten. De gegevens worden maandelijks geautomatiseerd uitgevraagd en gepresenteerd. In de presentatie kunt u zelf kiezen met welke gemeenten of regio’s u vergeleken wilt worden. De Benchmark Werk & Inkomen wordt in opdracht van Divosa uitgevoerd, in samenwerking met Stimulansz.

Resultaat

Deelname aan de benchmark geeft u:

  • maandelijks inzicht in volumeontwikkeling, budgetbestedingen en de gemiddelde prijs van de uitkering;

  • een maandelijkse rapportage waarin vergelijkingen binnen de benchmark worden gemaakt met het landelijk gemiddelde, per arbeidsmarkt- regio, COROP-gebied, provincie- of gemeentegrootteklasse.

Investering

De startinvestering voor inzet van de basismodule van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen is € 750,- plus € 0,02 per inwoner.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement