Bewaartermijnen AVG

Om de privacy te bewaken moeten persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig. Zo worden er geen verouderde of foutieve gegevens gebruikt. Ook zijn de gevolgen van een datalek kleiner wanneer overbodige gegevens zijn gewist.

Daarom vereist de AVG dat gegevens worden gewist als ze niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel. Uitzonderingen zijn er - onder voorwaarden- voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek en voor statistische doeleinden.

Onze adviseurs hebben bij veel verschillende organisaties bewaartermijnen bepaald en de implementatie daarvan ingericht. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Hoe wordt een bewaartermijn bepaald?
Hoe worden gegevens vernietigd?
Onze dienstverlening op het gebied van bewaartermijnen?
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs bewaartermijnen

Actueel

Toon alles

Hoe wordt een bewaartermijn bepaald?

Bij het bepalen van bewaartermijnen kan soms worden uitgegaan van wettelijke vereisten, zoals die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek voor de financiële administratie. Voor gemeenten staan er bijvoorbeeld vereisten in de Wmo en de Jeugdwet, en voor de zorg in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). 

Overheden hebben vanuit het archiefbeheer vaak selectielijsten opgesteld. Deze kunnen ook als richtlijn fungeren. Alleen zijn ze nog niet altijd aangepast aan de AVG. Voor een aantal verwerkingen bevat het Vrijstellingsbesluit Wbp een aantal bepalingen. Deze kunnen helpen als richtlijn, ook al zijn ze juridisch niet meer bindend. 
 

Hoe worden gegevens vernietigd?

De tijdige vernietiging van gegevens wordt soms door zaaksystemen of elektronische cliëntendossiers ondersteund. Soms is hier meer handwerk nodig. Netwerkschijven en emailboxen zijn vaak de laatste lastige punten in het bewaarbeleid, maar ook daar zijn oplossingen voor. 

Soms staan verschillende belangen bij het bepalen van bewaartermijnen tegenover elkaar. Lees hier meer over de dilemma’s bij het opslaan van backups en loggegevens.


Onze dienstverlening op het gebied van bewaartermijnen

Dankzij hun ruime ervaring zijn onze adviseurs in staat om bewaartermijnen te bepalen voor uw organisatie. Ook nemen ze de implementatie hiervan op zich.

Lees hier alles over advies en onderzoek

Naast advies en ondersteuning kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Adviseurs bewaartermijnen

Meer weten over bewaartermijnen? Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs:

Alex Commandeur
Portret managing consultant bewaartermijn AVG Alex Commandeurpartner privacy, CIPP/E

"Als senior adviseur heb ik ruime ervaring binnen het openbaar bestuur. Mijn brede achtergrond in de publieke sector in verschillende rollen en verantwoordelijkheden maken dat ik mij makkelijk kan verplaatsen in mijn gesprekspartners. Een beetje humor en relativeringsvermogen helpen mij daarbij."

Julius Duijts
Portret managing consultant bewaartermijn AVG Julius Duijtsmanaging consultant, CMC CISSP CEH CIPP/E

"Mijn ambitie is om informatiebeveiliging en privacy op een praktische manier te implementeren, zodat het de kerntaken van de organisatie ondersteunt. Dat betekent aansluiten bij de besturing van de organisatie en vooral zeggen wat je doet, doen wat je zegt en dat samen regelmatig checken."

Neem contact met ons op

Meer informatie over privacy

Deze expertise hoort bij inrichting en borging AVG, onder privacy binnen data en dienstverlening. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement