18 feb 2016

Whitepaper: Succesfactoren integraal werkend sociaal domein

De nieuwe inrichting van de hulpverlening, maatschappelijke ondersteuning, zorg, (kinder)bescherming en het onderwijs richt zich op zelforganisatie, die het beste bereikt kan worden via integrale samenwerking. Het eigen sociale netwerk van de inwoner heeft in de nieuwe wetgeving een belangrijke taak. Na ruim een jaar blijken er grote verschillen te bestaan in de mate waarin aanbieders en gemeenten succes boeken met de vernieuwing van het sociale domein. BMC analyseerde de factoren die het onderscheid maken tussen succesvolle en minder geslaagde praktijksituaties. Hierbij is gekeken naar de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers, de vertaling in tarieven of kostprijzen en het inrichten en besturen van de nieuwe werkwijzen. Op basis van de analyse van de succesfactoren ontwikkelde dr. Ansgar Willenborg, partner BMC, samen met mensen uit de praktijk van aanbieders en overheid een model voor integratietrajecten.

Het model voor een succesvolle, samenhangende werkwijze is geschikt voor alle partijen die bij de nieuwe zorg zijn betrokken, van gemeenten tot zorgaanbieders en van individuele hulpverleners tot bestuurders, van inkopers tot beleidsmakers. Het model kreeg de naam ‘Hydradriehoek’, naar het veelkoppige monster Hydra uit de Griekse mythologie, dat bij elke tegenslag sterker wordt. De Hydradriehoek van BMC bestaat uit integratiedoelen, -modellen en -werkwijzen die in een cyclisch proces voortdurend met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. De praktische aanpak wordt onder andere toegepast voor:

  • de vorming van multifocale wijkteams;

  • de hulpverlening binnen de nu nog vaak gescheiden sectoren van specialistische hulpverlening;

  • de inkoop en feitelijke bekostiging van integrale hulpverlening;

  • de aansluiting van het veiligheidsdomein op wijkteams;

  • de aansluiting van de specialistische hulpverlening op het onderwijs of de huisartsen.

De inrichting van een integraal werkproces raakt de volgende kwesties:

  • de zelforganisatie van de inwoner: hoe kunnen hulpverleners dit realiseren in termen van bejegening, rollen, of processen?;

  • de inrichting van een integratie-bevorderend werkproces: welke kwaliteitsvoorwaarden zijn nodig om effectief samen te werken?;

  • regiehouderschap: hoe kan dat in de dagelijkse praktijk gestalte krijgen?;

  • bedrijfsvoering: niet als noodzakelijk kwaad maar als bevordering van de resultaatgericht werkproces;

  • tarieven en kostprijzen: de uiteindelijke resultaten, waarop de samenleving de budgethouder afrekent in relatie met de gerealiseerde kwaliteit.

Download de whitepaper

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact met ons opnemen met via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

PUBLICATIE JEUGDHULP