11 mei 2020

Webinars en online trainingen over actuele thema's voor woningcorporaties

BMC woningcorporaties organiseert in april t/m juli 2020 een aantal webinars en online trainingen over actuele onderwerpen die spelen in de woningcorporatiesector. De webinars duren 30 minuten en de online trainingen 1 uur (tenzij anders vermeld) en zijn vrij toegankelijk voor professionals werkzaam bij woningcorporaties. Onze webinars worden dezelfde dag gepubliceerd op het Youtube-kanaal van BMC Woningcorporaties en zijn zo later ook nog te bekijken.

Naast deze webinars en online trainingen biedt BMC ook nog andere trainingen en opleidingen, bekijk het volledige aanbod op de pagina 'Overzicht Opleidingen en trainingen'.

 

Agenda

Er zijn nog geen nieuwe webinars en online trainingen gepland. 

 

Webinars en trainingen terugkijken

Webinar vastgoedsturing - datamodel vastgoedobjecten

Donderdag 28 januari 2021, 15:00-16:30 uur
Door: Peter Meeuwis
Voor: portefeuillemanagers, assetmanagers, data-analisten, belangstellenden

Hoe kunnen vastgoedobjectdata behulpzaam zijn bij het maken van prognoses?

Assetmanagers en portfoliomanagers willen bij het nemen van beslissingen over complexen graag eerst de mogelijkheden tegen elkaar afzetten. Zo maak je afgewogen besluiten die je goed kunt uitleggen. De beschikbare programma’s worden niet altijd als voldoende flexibel en compleet ervaren, waardoor assetmanagers en portfoliomanagers vaak ook graag werken met een rekentool in eigen beheer.  

Hoe zou het zijn als je met een datamodel snel inzicht krijgt in de optimale oplossing voor financieel en maatschappelijk rendement? En dat in de context van de gehele portfolio? Een model op basis van eigen vastgoedinformatie en ingericht naar eigen ideeën en wensen? Dat waren precies de uitgangspunten voor het maken van een datamodel vastgoedobjecten.

Hoe ziet zo’n model eruit, wat kun je ermee en wat is nodig om het te gebruiken? In dit webinar gaan we daarop in. Het model maakt gebruik van een laagdrempelige Excel-toepassing. De gegevens zijn afkomstig van eigen vastgoedobjecten, WOON, Handboek marktwaardering en de Aedes-benchmark.  

Bekijk de opname

 

Webinar Huurincasso

Donderdag 1 oktober 2020, 10:30-11:30 uur
door: Tiny Frusch, senior adviseur bij BMC
voor: medewerkers Huurincasso, verhuurmedewerkers, sociaalbeheer

Illustratieve afbeelding bij het artikel 'huurincasso'Er is niets sociaals aan het uit huis zetten van mensen of mensen op extra kosten jagen als ze hun huur niet kunnen betalen. De uitdaging is in een vroeg stadium met uw huurders in gesprek te komen en samen te ontdekken wat ervoor nodig is zodat ze wel aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Hoe u dit doet, wat eraan vooraf gaat, welke kennis en kunde u hiervoor inzet, dat gaan we tijdens dit webinar bekijken.

Waar gaat dit webinar over?

 • Het belang van voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen.
 • Vroegtijdige signalering
 • Netwerkpartners om huurachterstanden en de onderliggende problemen aan te pakken?
 • Voorbereid op een incassogesprek
 • Stappenplan om uw huurder aan te spreken op eigenaarschap.
 • Relevante artikelen, bepalingen en juridische begrippen binnen de huurincasso
 • U weet hoe om te gaan met WSNP (Wet Sanering Natuurlijke Personen), faillissement, moratorium, huwelijk, enz.

Bekijk de opname

 

Webinar Hoe leveranciersgeheim goed opdrachtgeverschap saboteert!

Donderdag 9 juli 2020, 10:30 uur
door: Niels Deen
voor: inkopers, contractbeheerders

Illustratieve afbeelding bij het artikel 'Inkoop- en contractmanagement'Inkopen doen woningcorporaties al meer dan 100 jaar! Jaarlijks besteden woningcorporaties zo’n 10 miljard euro in de Nederlandse economie! Dat is net zo veel als wat de Nederlandse overheid aan defensie per jaar uitgeeft. Corporaties in Nederland maken op dit moment een behoorlijke inkoopontwikkeling door. Van traditionele budget gestuurde organisaties met contracten voor onbepaalde tijd, veranderen woningcorporaties langzaam in inkooppakket gestuurde bedrijfsvoeringen. 

De inkoopquote van woningcorporaties bedraagt vaak meer dan 50%. Dit betekent dat voor het leveren van de waarde bepalende prestaties aan huurders, woningcorporaties voor meer dan 50% afhankelijk zijn van de prestaties van haar leveranciers. Nogmaals, u leest het goed; leveranciers bepalen voor meer dan 50% de huurbeleving en klanttevredenheid van huurders, en zijn dus van uitermate groot belang voor u als woningcorporatie! Hoe krijgt u hier grip op?

Dit webinar gaat in op:

 • Hoe het leveranciersgeheim inkoopontwikkeling tegenwerkt?
 • Hoe start ik met een eerste verkenning op inkoop

Bekijk de opname

 

Webinar Aanpak woonfraude met respect

Donderdag 2 juli 2020, 10:30 uur
door: Eric Theunissen, senior adviseur bij BMC
voor: medewerkers woningcorporaties, verhuurmedewerkers, mutatiebeheer, wijkbeheer en sociaalbeheer

Een eerlijke verdeling van beschikbare woonruimte en u wilt woningen betaalbaar houden voor huurders. Tegelijk worden woningen onder- of doorverhuurd, geruild, gebruikt als opslag- of bedrijfsruimte of - in het ergste geval - ingezet voor criminele activiteiten zoals hennepteelt. Dat vraagt om actie!

In het webinar Woonfraude met respect maakt u kennis met een aantal facetten van woonfraude. We delen signalen van woonfraude te herkennen en de verschillende vormen van woonfraude op te sporen.

Effectieve en minder effectieve methoden van aanpak worden besproken, tactische gesprekken voeren met zowel de officiële huurders als de onrechtmatige gebruikers van uw woningen. De BMC-methode bij woonfraude is het steeds centraal stellen van de sociale dimensie; handelen met begrip en respect.

Bekijk de opname

 

Online training Projectmatig werken

Deel 1: donderdag 11 juni 2020, 10:30-12:30 uur; Deel 2: donderdag 2 juli 2020, 10.30-12.30
door: Robin Ketelaar, senior adviseur bij BMC
voor: medewerkers woningcorporaties, projectleiders, teamleiders, afdelingsmanagers, programmamanagers

Illustratieve afbeelding bij het artikel 'projectmatig werken'U leert de basistheorie van Projectmatig Werken (PMW) en u krijgt zicht op verschillende manieren van werken door te oefenen met de belangrijkste concepten. U leert hoe u kiest voor een project ja of nee, hoe u beoordeelt of projecten in de praktijk goed worden uitgevoerd en hoe u verbetervoorstellen doet, hoe u zelf een project opstart, hoe u PMW toepast op klussen die eigenlijk geen project zijn, hoe u werkt in de rol van opdrachtnemer en hoe u de relatie/werkwijze met opdrachtgever en projectgroep vormgeeft. Deze training verbetert ook uw communicatieve en analytische vaardigheden.

 

Webinar Heeft u al een datastrategie?

Donderdag 25 juni 2020, 10:30-11:30 uur
door: Martijn van Engelen, senior adviseur bij BMC
voor: managers Finance & Control, databeheerders, bestuurders, managers 

Illustratieve afbeelding bij het artikel 'datastrategie'Slechts 29% van de woningcorporaties beschikt over een datastrategie, terwijl 77% grote kansen ziet in de explosieve toename van data (bron: CorporatieNL). Het werken met en uitwisselen van data geeft ons veel mogelijkheden voor het effectief bestrijden van overlast, het verhogen van de wijkleefbaarheid en stappen te zetten in de energietransitie. Daarvoor moeten we wel kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de data van onszelf, maar ook van onze partners. Hoe doen we dat? Welke strategie volgen we in het gebruik van data? En (wellicht) belangrijker wie is waarvoor verantwoordelijk en wat spreken we met elkaar af?

In het webinar gaan we in op de organisatie en governance van data. Waar moet ik aan denken? Hoe zorg ik er nou voor dat ik de beschikbare data voor me laten werken en er waarde mee creëer? Uiteraard zullen er ook ideeën over de mogelijkheden die data bieden de revue passeren.

Bekijk de opname

 

Webinar Huiselijk geweld - signaleren achter de voordeur 

Donderdag 18 juni 2020, 10:30-11:30 uur
door: Carlijn Weijns, adviseur bij BMC
voor: medewerkers woningcorporaties

Illustratieve afbeelding bij het artikel 'huiselijk geweld'Mensen horen prettig en veilig te kunnen wonen. Helaas is dat niet overal vanzelfsprekend. Jaarlijks zijn er in Nederland 200.000 volwassenen en 120.000 kinderen slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Medewerkers van woningcorporaties en gemeenten zijn - net als bijvoorbeeld artsen, maatschappelijk werkers en leraren - professionals die kunnen zien dat er iets aan de hand is. Ze komen immers vaak bij mensen over de vloer. Het is heel belangrijk dat ze iets kunnen met de signalen die ze opvangen.

In deze online training worden de signalen van huiselijk geweld toegelicht. Daarnaast krijgt u inzicht in uw eigen handelingsmogelijkheden en ontvangt u informatie over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. We hopen dat u door het volgen van het webinar geïnspireerd raakt om voor de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling het verschil te maken.

Bekijk de opname

 

Webinar Projectmatig werken

Donderdag 28 mei 2020, 10:30 uur
door: Robin Ketelaar, senior adviseur bij BMC
voor: medewerkers woningcorporaties, projectleiders, teamleiders, afdelingsmanagers, programmamanagers.

Afbeelding bij artikel Projectmatig werkenIn dit webinar neemt Robin Ketelaar u mee in de basistheorie van Projectmatig Werken (PMW). U krijgt inzicht in verschillende manieren van werken en maakt kennis met de belangrijkste concepten. U leert hoe u beoordeelt of projecten in de praktijk goed worden uitgevoerd en hoe u verbetervoorstellen doet. We besteden aandacht aan hoe u PMW toepast op klussen die eigenlijk geen project zijn, hoe u werkt in de rol van opdrachtnemer en hoe u invloed kunt uitoefenen (op uw project, opdrachtgever of team). 

Bekijk de opname

 

Webinar De huurschuldloze huurder, utopie of werkelijkheid?

Woensdag 20 mei 2020, 10:30 uur
door: Jan Rous en Mirjam Zerstegen, samenwerkingspartners van BMC

Afbeelding bij artikel huurschuldloze huurder, utopie of werkelijkheidEen van de lessen van de corona tijd is dat we snel in staat zijn om anders te gaan handelen als het moet. Liggen er kansen bij uw kijk op huurders met huurachterstanden? ’Maatwerk’ wordt bij veel corporaties geroepen als er mensen door de corona crisis financieel in het nauw komen. Maar vanuit welk perspectief kijkt u eigenlijk naar mensen met schulden? Bent u gefocust op de mens of op de x% huurachterstand wat uw organisatie als doel heeft gesteld?

Jan Rous en Mirjam Zerstegen nemen u tijdens deze webinar mee in het denken vanuit een door hen ontwikkeld model over het perspectief van de huurschuldloze huurder. Zij zetten u aan het denken door vooraf al vragen aan jullie te stellen en daar tijdens onze sessie verder op in te zoomen. Meld u aan en we mailen u de vragen. 

Bekijk de opname

 

Webinar Flexibel wonen

Woensdag 29 april 2020, 11:30 uur
door: Arjan van den Oever & Willem Willemse, senior adviseurs bij BMC

Flexwonen is een vorm van tijdelijke huisvesting waar de rijksoverheid zich met de Stimuleringsaanpak Flexwonen op richt. Het komt tegemoet aan meerdere, actuele thema's op de woningmarkt, zoals: 

 • het realiseren van meer woningen voor spoedzoekers zoals starters, gescheiden mensen en arbeidsmigranten
 • het intensief samenwerken met zorgpartijen en het huisvesten van kwetsbare groepen
 • het komen tot gemixte complexen en wijken
 • het verbeteren van participatie in complexen en het tegengaan van eenzaamheid
 • het terugdringen van langdurige leegstand en leegstandsderving

Flexwoningen zijn snel te realiseren en kunnen, vanwege de eenvoudige ingrepen, vaak goedkoper dan reguliere woningen worden gebouwd. Daarbij worden spoedzoekers op de woningmarkt geholpen en worden door de extra inzet op sociaal beheer en de nieuwe manieren van bouwen ook de ambities op deze vlakken behaald. 

Willem geeft in het webinar een algemene introductie van het concept Flexwonen en licht dit aan de hand van zijn ervaringen als specialist verhuur en beheer van flexwoningen toe.

Bekijk de opname

 

Webinar Samenwerken op afstand

Vrijdag 17 april 2020, 10:30 uur
door: Pascal Scholte, accountmanager bij BMCafbeelding samenwerken op afstand
We zijn massaal overgestapt op video-conferencing via verschillende apps. Soms zijn we al gewend vanuit de cloud te werken, maar samenwerken op afstand is meer. Pascal heeft een aantal tips uit zijn eigen praktijk die hij graag met u deelt. Hij wilt u ook laten zien dat dit in grote mate onafhankelijk is van de app die u gebruikt.

Bekijk de opname

 

Webinar Huurbezwaren 2020

Donderdag 16 april 2020, 10:30 uur
door: Marco Janssen, senior adviseur bij BMCafbeelding huurbezwaar
In het webinar Bezwaarschriften huurverhoging 2020 krijgt u o.a. inzicht in wanneer er bezwaar gemaakt kan worden, waaraan een bezwaarschrift moet voldoen, wanneer de Huurcommissie in beeld komt en waaraan de aankondiging van de huurverhoging moet voldoen.

Bekijk de opname 

 

Webinar Huurverhoging 2020

Donderdag 9 april 2020, 10:30 uur
door: Marco Janssen, senior adviseur bij BMCafbeelding huurverhoging

In het Webinar Huurverhoging 2020 wordt u o.a. bijgepraat over de wet en regelgeving omtrent de huurverhoging, de maximale huurverhoging, wanneer welke huurverhoging, het huishoudinkomen, de aankondiging van de huurverhoging, huurbevriezing/huurverlaging.

Bekijk de opname

 

Hoe werkt het?

Het webinar wordt gegeven via Google Meet. Voorafgaand aan het webinar ontvangt u, na aanmelding, een toegangslink waarmee u vanaf 5 minuten voor aanvang toegang heeft tot de Google Meet-omgeving. Gebruikers van Chrome, Firefox, Safari en Edge hoeven geen plug-ins of software te installeren; Meet werkt volledig via uw browser. Wilt u deelnemen via een mobiel apparaat? Installeer dan eerst Google Hangouts Meet-app vanuit de Apple App Store of de Google Play Store.

NIEUWS WONINGCORPORATIES ORGANISATIE-VAN-CORPORATIES WONEN-EN-WONINGCORPORATIES