28 feb 2019

Wat betekent de Nieuwe Leerweg voor GL- en TL-scholen?

De komende jaren zien de scholen voor vmbo gemengde leerweg (GL) en theoretische leerweg (TL) zich gesteld voor een mooie uitdaging. Naar verwachting zullen de eerste leerlingen vanaf 1 augustus 2020 les krijgen in een Nieuwe Leerweg.

Zoals het er nu uitziet moeten alle leerlingen die nu de theoretische leerweg volgen in de toekomst naast zes theorievakken ook examen doen in een praktijkgerichte component. Voor de leerlingen in de gemengde leerweg is dit niet nieuw. Al sinds de start van het vmbo is een praktijkvak onderdeel van de gemengde leerweg. Echter, de vorm en de inhoud van dit vak verandert ook voor hen. Het verschil tussen de gemengde en theoretische leerweg komt te vervallen en daarmee ontstaat een Nieuwe Leerweg.

Waarom een nieuwe Leerweg?

Doelen van deze vernieuwing binnen het vmbo: het onderwijs aantrekkelijker maken voor de leerlingen en de loopbaanoriëntatie- en begeleiding versterken. Door de praktische component een duidelijke en stevige plek in het curriculum te geven zal het onderwijs betekenisvoller en aantrekkelijker worden voor de leerlingen. Daarnaast biedt de praktijkgerichte component een goede basis voor beroepsoriëntatie en het aanleren van vaardigheden die de leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben.

Advies van de VO-raad

Op dit moment worden de contouren van de Nieuwe Leerweg steeds duidelijker. in januari heeft de VO-raad advies uitgebracht aan het Ministerie van OCW over de inrichting van de Nieuwe Leerweg. Dit advies is tot stand gekomen na een uitgebreide consultatie van docenten, leerlingen, schoolleiders en vervolgopleidingen. Samen met het Platform TL, de Platforms VMBO en SLO heeft de VO-raad een breedgedragen advies aan de minister kunnen overhandigen.

De volledige tekst van dit advies vindt u hier. Belangrijke punten uit het advies zijn:

  • Het hele onderwijsveld ondersteunt het uitgangspunt om de GL en de TL samen te voegen en alle leerlingen in deze Nieuwe Leerweg in zes theorievakken en één praktijkgerichte component examen te laten doen.

  • In de praktijkgerichte component moeten algemene vaardigheden aangeleerd worden in een levensechte context.

  • Zowel scholen als leerlingen moeten keuzemogelijkheden aangeboden krijgen in de praktijkgerichte component.

  • De praktijkgerichte component moet een stevige verbinding krijgen met LOB.

  • De praktijkgerichte component moet onderdeel worden van het profieldeel en een herkenbare plaats krijgen in het curriculum.

  • De praktijkgerichte component moet afgesloten worden met een SE en als een vak meetellen in de zak-slaagregeling.

Wanneer starten met de Nieuwe Leerweg?

Voor scholen is dit hét moment om te beginnen met het ontwerp van de Nieuwe Leerweg. Hoewel er nog veel vragen zijn over de precieze vorm en uitvoering, is er genoeg bekend om aan de slag te gaan. Schoolleiders doen er goed aan om binnen de school het gesprek te starten over de koers die de school wil varen. De ene G/TL-school is de andere niet.

In onze adviespraktijk komen wij een grote diversiteit van scholen in deze leerwegen tegen. We zien afdelingen van brede vmbo-scholen óf van mavo-havo-vwo-scholen en daarnaast kleine categorale mavo’s. Al deze scholen zullen op de één of andere manier aan de slag gaan met de Nieuwe Leerweg en de praktijkgerichte component. Door een duidelijke eigen koers te kiezen kan de school in de nabije toekomst adequaat reageren op de ontwikkelingen vanuit het ministerie en is er voldoende tijd om de schoolorganisatie goed in te richten.

Meer informatie

Wilt u als schoolleider aan de slag met de Nieuwe Leerweg? Neem contact op met Geesje van Slochteren, senior adviseur, 06 - 43 06 67 76 of via de mail geesje.van.slochteren@bmc.nl of Mirjam van Halem, senior adviseur, 06 - 83 13 81 20 of via de mail mirjam.van.halem@bmc.nl.

NIEUWS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement