1 apr 2019

Van Poelje-lezing: Minister Ollongren over vernieuwing lokale democratie en bestuur

De grote vraagstukken van deze tijd zijn regionale vraagstukken. Opgaven op het gebied van wonen, economie, klimaat en zorg spelen vooral op regionaal niveau, maar overal weer anders. Regio Zwolle zal daarom heel andere accenten moeten leggen dan Twente, de Achterhoek of metropoolregio Amsterdam. Wat hebben regio's nodig om een daadkrachtig en democratisch antwoord te formuleren op de problemen die hier spelen? Wat vraagt dat van gemeenten en hoe kan de Rijksoverheid en de provincie hen daarbij helpen?

Maandag 1 april a.s. houdt minister van BZK Kajsa Ollongren de jaarlijkse van Poelje-lezing in Zwolle. In haar lezing zal ze ingaan op nieuwe uitdagingen waar gemeenten en regio's voor staan en hun mogelijkheden om hier goed op in te spelen. In het verlengde hiervan zal ze haar plannen toelichten voor de versterking van de lokale democratie en het lokale bestuur.

Commissaris van de Koning van provincie Overijssel Andries Heidema zal een coreferaat verzorgen, net als prof. dr. Bas Denters (Universteit Twente). Prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente) zal als dagvoorzitter optreden.

Meer informatie

Voor meer informatie gaat u naar www.utwente.nl/en/bms/pa/vanpoeljelezing.

De Van Poelje-lezing is een initiatief van Universiteit Twente, adviesbureau BMC, gemeente Zwolle en provincie Overijssel. De Van Poelje-lezing is genoemd naar G.A. van Poelje (1884-1976), grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde met een bijzondere aandacht voor het lokale en regionale bestuur.

NIEUWS BESTUUR-EN-ORGANISATIE BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement