12 mrt 2021

Unieke en omvangrijke groep van publieke en private actoren ‘Alliantie Deltaplan Jeugd’ biedt steun aan bij kabinet.

Persbericht, Den Haag, 12-03-2021

Meer dan 60 bedrijven, kennisinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties bieden het kabinet hulp aan bij de opstelling en implementatie van het Deltaplan Jeugd. Deze omvangrijke groep organisaties heeft zich hiertoe verenigd in de Alliantie Deltaplan Jeugd, die tot doel heeft om ondersteuning te bieden in de uitvoering van de door het Rijk opgestelde plannen. Ook levert de alliantie zelf concrete plannen vanuit het veld aan. De alliantie wil focussen op ondersteuning voor jeugd op korte en lange termijn in de meest kwetsbare wijken in Nederland.

Urgentie

De noodkreten die het afgelopen jaar steeds vaker uit het hele land naar voren kwamen zijn aanleiding voor de bundeling van krachten in de Alliantie Deltaplan Jeugd. Begin februari 2021 stuurden 150 wethouders een brandbrief naar het kabinet waarin de noodzaak van een deltaplan voor de jeugd werd benadrukt. Begin maart werd de noodkreet met betrekking tot problematiek in met name de meest kwetsbare wijken verder versterkt door een oproep van burgemeesters uit vijftien grote steden.

Kennis- en financiële instellingen, bedrijven, filantropische fondsen en maatschappelijke organisaties maken zich grote zorgen over het welzijn en de toekomst van de jeugd in Nederland. Vanuit hun expertise, ervaring en betrokkenheid met kinderen en jongeren, wil de alliantie helpen met het realiseren van concrete plannen die perspectief bieden voor zowel de korte als de lange termijn. Deze unieke en omvangrijke groep organisaties die zich in de Alliantie Deltaplan Jeugd verenigd heeft, werkt al langer structureel aan thema’s die kinderen en jongeren raken. Ze zijn ervan overtuigd dat ze met een geïntegreerde aanpak vanuit een publiek-private samenwerking nog meer impact kunnen maken.

“Zoals ook de Jongeren zelf benadrukken zijn veel problemen die jongeren ervaren niet door de huidige crisis ontstaan, maar enkel versterkt. Denk aan kansenongelijkheid in het onderwijs, problemen met het vinden van een stage, baan of een betaalbare woning, of aan de mentale gezondheid”, aldus Marc Dullaert, voorzitter en mede initiatiefnemer Alliantie Deltaplan Jeugd. “Wij zijn in gesprek gegaan met tal van organisaties die hun kennis, ervaring en menskracht in willen zetten om dit complexe maatschappelijke probleem aan te pakken SAMEN met de jongeren. De Alliantie Deltaplan Jeugd was snel gevormd. Er liggen een aantal concrete voorstellen die we aanbieden aan het kabinet.“

Krachtenbundeling

Stichting de Maatschappelijke Alliantie maakt zich als initiatiefnemer van de alliantie zorgen over kwetsbare kinderen en jongeren die te kampen hebben met problematiek die door de coronacrisis is versterkt. Cees Oudshoorn, bestuurslid van de Maatschappelijke Alliantie en directeur VNO-NCW: “Er is ons veel aan gelegen om het Deltaplan Jeugd tot een succes te maken. We willen er immers voor zorgen dat kinderen en jongeren maximale kansen krijgen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.” “We weten uit ervaring dat publiek-private samenwerking versnippering voorkomt en de noodzakelijke uitvoeringskracht versterkt. Ook kunnen informatie, kennis en middelen sneller worden gebundeld en levert dit soort samenwerking vaak vernieuwende inzichten en sociale innovaties op. Bovendien leidt het tot een breed maatschappelijk draagvlak. Dit zijn allemaal cruciale randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie van het Deltaplan Jeugd.”

Marielle Dekker, directeur Augeo Foundation: ‘In het kader van een Deltaplan Jeugd stellen private fondsen en gezondheidsfondsen voor om in publiek-private samenwerking extra inspanningen te verrichten ter ondersteuning van de mentale gezondheid tijdens deze coronacrisis. Hiermee wordt voor het eerst in Nederland de aanpak van kindermishandeling/ ingrijpende jeugdervaringen opgenomen in een integrale preventieve gezondheidsvisie”.

Hans Honig, CEO Deloitte: “Wij doen mee omdat wij het van groot belang vinden om te investeren in de talentontwikkeling van jongeren en zo de kans op stage of baan te vergroten, juist voor die groepen jongeren die het nu extra zwaar hebben. We zien grote meerwaarde in het samenwerken met de verschillende partijen.

Samenstelling alliantie

De Alliantie Deltaplan Jeugd bestaat uit onder andere: het Trimbos-Instituut, ING, De Nederlandsche Bank, BMC, Deloitte, Talpa Network, Pesant, Tata Consultancy Services, Augeo en gezondheidsfondsen, Jantje Beton, Unicef Nederland, KidsRights, Kinderpostzegels, JINC, Young Impact, Stichting Campus 010.

NIEUWS JEUGDHULP PRIMAIR-ONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS SPECIALISTISCHE-JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen