25 apr 2018

Uitkomsten onderzoek financiële knelpunten ODBN

Op verzoek van de Omgevingsdienst Brabant Noord heeft BMC onderzoek gedaan naar de financiële knelpunten binnen de organisatie. Op woensdag 11 april presenteerde BMC de uitkomsten van het onderzoek aan het algemeen bestuur.

De Omgevingsdienst Brabant Noord voert voor 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant verschillende taken uit op het gebied van vergunningverlening,  handhaving en toezicht. Daarnaast heeft de ODBN een adviserende rol en werkt hij aan innovatie en ontwikkeling. Aanleiding voor het onderzoek was het negatieve financiële resultaat van het afgelopen jaar.

BMC is als externe partij gevraagd om te kijken naar het ontstane tekort op de exploitatie van de ODBN en gevraagd om onderzoek te doen naar de oorzaken van het tekort. Hierbij is gekeken naar de volgende elementen binnen de ODBN:

  • organisatie (bedrijfsvoering en cultuur);

  • manier van begroten (aannames, indexatie, methode);

  • realiteitsgehalte / (bijsturen van de begroting);

  • kostprijs & tariefstelling.

BMC heeft een analyse uitgevoerd en op basis van deze analyse conclusies en aanbevelingen gedaan om de organisatie van de ODBN te versterken.

De analyse wijst uit dat een deel van de verklaring voor het negatieve resultaat te vinden is in het verleden. In verband met bezuinigingen is er reeds vanaf de oprichting van de Omgevingsdienst te weinig financiële ruimte beschikbaar om voldoende groei door te maken. Ook zijn de systemen waarmee de ODBN werkt inmiddels verouderd.

Eén van de belangrijkste verbeterpunten voor de organisatie is de werving van vaste medewerkers. Zo constateren de onderzoekers dat er nog te veel geïnvesteerd wordt in de inkoop van extern personeel, ook op vitale functies op het gebied van onder andere handhaving en financiële taken. De werving van nieuwe medewerkers is inmiddels in gang gezet.

De belangrijkste stap om te zetten in het verbetertraject is het aanpassen van de uurtarieven. Op dit moment zijn deze namelijk te laag om de kosten te dekken. Door hier verandering in aan te brengen hoopt de Omgevingsdienst het tekort binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek te kunnen wegwerken.

Verder zal er een kleine aanpassing in de organisatie plaatsvinden, voornamelijk met betrekking tot de aansturing, ten behoeve van de verbetering van Planning & Control en wordt er gewerkt aan een meerjarig ontwikkelingsplan.

Om de implementatie van de actiepunten te waarborgen wordt er tijdelijk een extra bestuurder ingesteld ter ondersteuning van de directie en het onderhouden van het contact met de deelnemers.

Wilt u meer weten over de resultaten van dit onderzoekstraject? Lees hier het volledige artikel.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

FINANCIËN & BEDRIJFSVOERING NIEUWS