14 jun 2016

Samenwerkend besturen: het 3S-model

Samenwerkend besturen: over de wisselwerking tussen strategie, structuur en samenleving

De aandacht van bestuurskundigen, organisatieadviseurs en anderen is de afgelopen decennia sterk gericht geweest op het versterken van overheidsorganisaties. Zo zijn er onder de noemer new public management vanaf eind jaren 80 planning-en- controlinstrumenten ingevoerd die overheden minder bureaucratisch en meer resultaatgericht hebben gemaakt. In Nederland is in dat verband het BBI- instrumentarium bekend, dat zich richtte op de bestuurskracht van gemeenten.1

Van government naar governance

Door een aantal ontwikkelingen is de focus in het denken over openbaar bestuur geleidelijk verschoven van organisaties naar netwerken. In de literatuur wordt deze overgang aangeduid als die van government naar governance.2 Openbaar besturen komt immers steeds meer tot stand in een samenspel tussen overheden, bedrijven, instellingen en betrokken burgers, bijvoorbeeld bij de vernieuwing van de jeugdzorg, de aanpak van leefbaarheidsproblemen in een wijk of de economische structuurversterking van een stadsregio. Zo zijn er veel arrangementen van samenwerkend bestuur ontstaan, vaak op regionaal niveau maar ook in gemeenten, dorpen en wijken. Dit samenwerkende bestuur ontstaat echter niet vanzelf en het leidt ook niet automatisch tot resultaten. Het vraagt om een nieuw perspectief op de versterking van het openbaar bestuur: het gaat niet zozeer om bestuurskracht, maar juist veel meer om samenwerkingskracht.

In dit artikel wordt een door BMC ontwikkeld model toegelicht, dat is gebaseerd op drie aspecten van samenwerkingskracht die uit de internationale literatuur kunnen worden afgeleid. Dit model beschrijft de samenhang tussen deze aspecten van samenwerkingskracht en biedt concrete handelingsperspectieven voor de versterking van samenwerkingskracht.

Download hier het gehele artikel 'Samenwerkend besturen: over de wisselwerking tussen strategie, structuur en samenleving'.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact met ons opnemen met via telefoonnummer 033 - 496 52 00 of e-mail secretariaatadvies@bmc.nl.

 

1 Aardema, Harrie (2002), Doorwerking van BBI – Evaluatie van een veranderingsbeweging bij de Nederlandse gemeenten, Leusden: BMC.
2 Peters, B.G., J. Pierre (1998), ‘Governance Without Government?- Rethinking Public Administration’, in: Journal of Public Administration Research and Theory, 8 (2), pg. 223-243; Denters, S.A.H., O. van Heffen, J. Huisman, P.J. Klok (2003), ‘Introduction: The emergence of new forms of governance’, in: S.A.H. Denters, O. van Heffen, J. Huisman & P.J. Klok (Eds.), The rise of interactive governance and quasi-markets, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 3-14.

NIEUWS BESTUUR EN ORGANISATIE