1 jul 2020

Samen komen we weer in beweging

Social distancing, niet omkleden en douchen in het zwembad, buiten sporten in aangepaste vorm en binnenkort ook weer binnen sporten. Door de coronacrisis staat de wereld op zijn kop. In de sportsector worden de eerste voorzichtige stappen richting het ‘nieuwe normaal’ gezet. Maar wat kan en mag er allemaal in de anderhalvemetersamenleving bij de verschillende specifieke sporten? Hoe verspreidt het virus zich in een sportzaal? Is een zwembad of fitnesscentrum nog exploitabel met de helft (of minder) van het aantal bezoekers of leden? Het zijn slechts enkele van de vele vragen om nu te beantwoorden. Het is onzeker wanneer er weer helemaal ‘normaal’ gesport kan worden. Maar het is zeker dat de sport- en beweegwereld staat te popelen om weer in beweging te komen!

Meer aandacht voor een goede gezondheid

De coronacrisis zorgt voor toename van maatschappelijke problemen: kinderen lopen leerachterstanden op, de eenzaamheid onder ouderen en jongeren neemt toe, er belanden  meer mensen in de bijstand en inburgeraars dreigen uit beeld te raken. Het coronavirus heeft ons met de neus op de feiten gedrukt: de volksgezondheid - fysiek en mentaal - is meer dan ooit in het nieuws! Het RIVM adviseert om juist in deze tijd de lichamelijke en mentale gezondheid goed op peil te houden. In de afgelopen maanden hebben veel Nederlanders ook echt de meerwaarde van sport en bewegen gezien en ervaren. Zo konden initiatieven waarbij eenzame mensen in contact gebracht worden met andere mensen, huiswerkbegeleiding en bijlessen in een bewegende variant en statushouders die bij sportclubs binnenliepen, tijdelijk niet aangeboden worden. Dat werd gevoeld. Het aantal wandelingetjes om even uit huis weg te zijn, nam daarentegen explosief toe.

Grote uitdagingen op de korte termijn

Nadat de eerste stappen op de sportvelden werden gezet, gaat dat per 1 juli ook binnen gebeuren. Maar dat gaat niet vanzelf. Hoe organiseren we sporten in de anderhalvemetersamenleving? Hoe zorgen we voor de noodzakelijke hygiëne? Hoe stroomlijnen we de doorstroom van sporters op het sportpark en in de sporthal? En wat mag wel en niet in de kantine? De antwoorden op deze vragen moeten door vrijwilligers van sportclubs in protocollen vastgelegd worden. De protocollen moeten vaak eerst overlegd worden met de gemeente, voordat ze gecommuniceerd kunnen worden met leden, ouders en vrijwilligers. Een pittige opdracht die vraagt om creatieve, veilige oplossingen. Daarvoor is een goede samenwerking tussen gemeenten en sportaanbieders essentieel.

Exploitatie onder druk

Daarnaast zijn de inkomsten in de crisistijd sterk teruggelopen. Sportclubs hebben geen kantineopbrengsten en het gevaar bestaat dat leden hun lidmaatschap opzeggen omdat zij ook minder te besteden hebben. Ook voor zwembaden, sportparken en sporthallen is de exploitatie onder druk komen te staan. De door het Rijk genomen steunmaatregelen zijn een noodverband. Met bezuinigingen en investeringen in andere sectoren in het vooruitzicht is het van belang dat gemeenten goed nadenken over de uitdagingen waar ze voor staan.

Kansen op de lange termijn

De aangepaste samenleving heeft laten zien wat de potentie van sport en bewegen is. Op creatieve wijze zijn nieuwe doelgroepen bereikt (statushouders, ouderen), zijn er alternatieve vormen van beweegactiviteiten georganiseerd (bij verpleeghuizen) en is de openbare ruimte voor wandelen en fietsen sportief gebruikt. Sport en bewegen heeft bewezen een krachtig middel te zijn waarmee maatschappelijke doelen gerealiseerd kunnen worden. Hoe kunnen we deze sportieve activiteiten en dit spontaan bewegen in het ‘nieuwe normaal’ blijven organiseren of beter faciliteren? En welke rol speel je als sportaanbieder, bond of gemeente daarin?

BMC - Samen naar beter

Wij zetten graag onze kennis en ervaring in om gemeenten en de sport- en beweegaanbieders stapsgewijs voor te bereiden op het nieuwe normaal. De ambitie daarbij is om de sector beter uit de crisis te laten komen dan dat ze er in is gegaan. De adviseurs sport en bewegen (en sociaal domein breed) kennen zowel de lokale overheid als de sport- en beweegsector goed en kunnen zorgen voor de juiste verbinding. Samen zetten wij ons in voor een gezonde bevolking. Juist nu!

Waar kunnen wij u mee helpen?

Korte termijn

 • ondersteuning of coördinatie van processen voor 'herstel' na coronamaatregelen, zoals financiële regelingen, ontwikkeling en uitrol van protocollen voor bijvoorbeeld het gebruik van de binnensportaccommodaties;
 • opstellen van sportspecifieke protocollen voor reguliere sportaanbieders;
 • opstellen protocollen bij breedte- en topsportevenementen;
 • uitvoering van een corona-impactscan voor de lokale sport- en beweegsector, effecten op gemeentelijk sportbeleid;
 • advies en ondersteuning bij strategische keuzes in dit tijdperk
 • tijdelijke inzet van beleids- en projectmedewerker om opgelopen achterstanden van reguliere werkzaamheden te verwerken.

Lange termijn

 • ontwikkelen visie en bepalen strategie ten aanzien van het nieuwe normaal;
 • oriënteren en uitwerken van kansen in de aangepaste samenleving;
 • preventie en gezondheid verbinden aan lokaal sportbeleid en lokaal sportakkoord;
 • adviseren financiën en beheer van sporthallen en zwembaden;
 • integreren van de ambities Gezonde Generatie in lokaal beleid;
 • (aanpassing van) sport- en beweegbeleid
 • herijken van tarieven en bijstelling van subsidieafspraken.

Interesse? Neem contact op!

Neem vrijblijvend contact op met adviseur Cindy Oosterga via telefoonnummer 06 - 12 05 47 85, per e-mail naar cindy.oosterga@bmc.nl of via onderstaand contactformulier. Of met één van onze andere adviseurs van BMC. Voor meer informatie over onze diensten, bekijk de pagina Daadkrachtige en bevlogen adviseurs.

BLOG SPORT-EN-BEWEGEN SOCIAAL-DOMEIN VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS SPORT-EN-BEWEGEN

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?