29 aug 2019

Rekeningresultaat Nederlandse gemeenten

Eind vorige maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de (voorlopige) gegevens over de jaarrekeningen van de Nederlandse gemeenten over 2018. Inmiddels zijn de gegevens bekend van 365 van de 380 gemeenten, zodat een duidelijk beeld kan worden verkregen hoe de gemeentefinanciën zich over 2018 hebben ontwikkeld.

Wilt u weten bij welke gemeentes er een daling heeft plaatsgevonden en bij welke een stijging? Lees dan onderstaande publicatie.

Download artikel

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over het vergelijken van uw eigen gemeente op basis van rekeningcijfers 2018 of de begrotingcijfers 2019? Neem dan contact op met adviseur Erwin Ormel via telefoonnummer 06 - 10 63 16 53 of per email erwin.ormel@bmc.nl, of met senior adviseur Erik Flier via telefoonnummer 06 - 51 50 99 55 of per email erik.flier@bmc.nl.

PUBLICATIE FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING FINANCIEN-EN-BEDRIJFSVOERING

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement